2018 – 2019 Vergi Affı Varmı , Ne Zaman Yürürlüğe Girecek ?

Yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebi ile vergi ve cezalarını ödeyemez hale gelen esnaf ve vatandaşlar 2018 veya 2019 yılında vergi affının olup olmayacağı, vergi affı varsa yürürlüğe ne zaman gireceği ve hangi cezalar ve anapara tutarlarının silineceği konusunu sürekli sitemize sormakta..

Ülkemizde yaşanan 2017 yılı itibari ile baş gösteren ve 2018 yılı içerisinde de devam eden ekonomik sıkıntı ve esnafların işlerindeki sıkıntılar yüzünden vergi dairelerine kayıtlarından dolayı adlarına düzenlenen beyannameler ile çıkan vergi borçları, isimlerine yazılan usulsüzlük ve cezaları ve diğer vatandaşların trafik cezalarında bir taksit veya silinme affının olup olmayacağı konusunda beklentiye sokarak sürekli olarak yeni bir vergi affının çıkarılmasını talep etmekte.

Hangi Vergi Borç ve Ceza Tutarı Af Kapsamına Girer..

Maliye bakanlığı tarafından 2014 – 2017 süreci arasından mükellefleri rahatlatmak amacı ile bir çok defa torba yasalar ile vergi afları çıkarıldı. Çıkarılan aflardan yararlanarak bir çok kişi vergi ve cezalarını ödeyebilse de ne yazık ki %30 luk bir kısım yapılandırdığı vergi borçlarını ödeyemeyerek af kapsamını ihlal ettiği için yapılandırmaların istemeyerek bozdu, ve yapılandırma kapsamındaki silinen gecikme zamları ve cezalar tekrar mükellefin adına borç olarak karşısına çıkmasına sebep oldu. 2016 yılı içerisinde çıkarılan 6736 sayılı kanunla vergi affını izleyen 7020 sayılı kanun kapsamına alınan bir çok vergi mükellefi ve diğer vatandaşların borçlarının tahsili ile de devletin ekonomik bütçesine fayda sağlanmış oldu. Arka arkaya çıkarılan bu vergi afları ve torba yasalar ile mükellefin bulunduğu sıkıntılı durumdan dolayı yine bir af çıkacağı beklentisine sokarak 2018 ve 2019 yılı içinde tekrar bir vergi affının çıkarılarak borçların taksitlendirileceği gecikme zam ve cezaların ana paralarının silineceği bir yasa çıkacağı beklentisine soktu. Peki bu af yasası çıkarsa hangi borçlar af kapsamında olacak?

2018 vergi affı olacak mı, vergi affı 2018 son dakika, vergi affı son dakika

 • Trafik cezası borçları,
 • Gümrük vergi borçları,
 • Geçmiş Motorlu Taşıtlar yani bandrol,pul vergi borçları,
 • Emlak vergisi borçları,
 • Öğrenim kredisi borçları,
 • Katkı kredisi borçları
 • Gelir Vergisi Borçları bu yeni vergi affı kapsamında değerlendirilecektir.

2018 – 2019 Vergi Borcu Affı Gelirse Ceza Anapara Silinir Mi?

Devlet politikalarını ve ekonomi durumlarına göre belirli dönemlerde devletin alacağını tahsil edebilmesi için vergi afları çıkarılmaktadır. 2018 – 2019 yıllarında vergi affı çıktığı durumda borçlara ait zamlar ve cezalarda uzlaşı sağlanarak büyük bir bölümü silinecektir. Vatandaşların kafasında vergi borcu silinmesi gibi bir öngörü ile çıkacak olan af ile vergi borcunun ana parası veya verginin ana tutarında indirime gidilmesi gibi bir fikir vardır, böyle bir durum yok aslada olmaz hiç bir devlet mücbir sebepler haricinde vatandaşların ve vergi borçlarından dolayı olan alacaklarında anaparada bir silme veya indirime gitmez.  Borç durumunda silinme sadece cezaların bir kısmında veya faiz ve gecikme zamlarında yapılabilmektedir ki buda sizin yaptığınız taksit ve vadeye göre değişkenlikler göstermektedir. Borc tutarından silinen faiz yerine ise düşük bir tutarda tacil faizi gelecek.

 vergi affında anapara silinecek mi, vergi borcu ile ilgili son dakika haberleri

Vergi Affı Ne Zaman Olur Yürürlüğe Girer 2018 – 2019?

2018 Yılı başında çıkarılan torba yasa ile hurda teşviki, bağkur kapsamındaki kişiler için borç kredisi gibi çalışmalar yapıldı. Bu durumu gören vergi mükellefleri ve maliye ye borç ve cezaları bulunan vatandaşların bu yıl veya önümüzdeki yıl içinde bir af çıkacağı beklentisine soktu. Fakat bu konuda beklentisi olan kişileri üzecek bir durum söz konusu, maliye bakanlığı veya meclis ce yapılan herhangi bi bir vergi borcu af veya torba yasa bulunmuyor. Daha önce ki, vergi affından sonra Maliye Bakanı Naci AĞBAL,ın yaptığı açıklamada bir daha vergi affı olmayacağını  özellikle belirtmişti. Yukarıda belirttiğimiz gibi ülke ekonomi veya vatandaşların bulunduğu sıkıntılı dönemleri daha kolay aşabilmek veya devlet ile vatandaş arasındaki işlemlerin daha hızlı olması, bütçeye olan mali katkının payından karşılanması veya devletin alacağı olan vergi borçlarının daha hızlı toplayabilmesi için hiç beklemediğiniz anda bir torba yasa çıkarılıp vergi borçlarını taksite sokabilir. Yine dünyanın tüm ülkelerini etkileyen ekonomik sıkıntıların 2018 de daha çok hissedilmesi ve ülkemizin toprak bütünlüğünü korumak amacı ile gerçekleştirdiği zeytin dalı sınır ötesi harekat ile yaşanan ekonomik darlığı aşabilmek amacı ile 2018 veya seçim dönemi olan 2019 yılları içerisinde bir vergi affının çıkma olasılığının olduğunu belirtmek isteriz.

Vergi borcu olmayan vatandaşların görüşleri;

Vergilerini düzenli ödeyen vergi mükellefleri çıkarılan aflar ile kendilerinin bir haksızlığa uğradığını düşünmektedir. Fakat durum öyle değildir vergisini dönemler halinde düzenli ödeyen mükellefler hem gecikme zam ve faizlerine maruz kalmamakta hemde son yıllarda alacak tahsilini

Basit Usul Şartları

Ülkemizde resmi olarak bir ticari işletme kuran kişilerin, devlete belirli oranlarda vergi vermesi gerekmektedir. Bu vergilendirme işlemi için zaman zaman kazanç tespiti zaman zaman ise basit usulde hesaplanarak kişilerden tahsilat yapılmaktadır. Basit usul vergilendirme usulüne baktığımız zaman, genellikle düşük bütçeli işletmelerin bu alanda vergi vereceğinden söz etmemiz gerekecektir. Ancak, kişilerin net bilgi ile hareket etmesi ve herhangi bir idari sorunla karşılaşmamak için, işletmesine uygun olan vergi usulüne geçmesi gerekmektedir. Yeni vergi kaydı yapan işletmeler basit usul mükellefiyet kaydımı yoksa diğer vergi türünemi dahil olacağı konusunda araştırma yapmak isterse haberimizin tamamını inceleyebilir.

Basit Usule Tabi Olmanın Şartları Nelerdir?

İşletmelerin basit usul vergilendirme için belirli şartları taşıması gerekmektedir. Vergilendirme işlemi ve kimlerin basit usul ile vergi vermesi gerektiği konusunda şu hatırlatmaları yapmamız doğru olacaktır.

 1. Bu vergilendirme usulü için işletme kiralarının büyük bir payı bulunmaktadır. Buna göre, büyükşehir belediyesi için 6 bin 300 TL, diğer yerler için de 4 bin 300 TL’lik bir üst sınır getirilmiş durumdadır.
 2. Bu tür vergilendirme usulüne dahil olan kişilerin, satın alacakları malları işleyerek satıyor olması ve yıllık alım tutarlarının da 88 bin TL’nin üzerinde olmaması gerekmektedir. (2018)
 3. İşlenerek satılan ürünlerin yıllık satış tutarının da 126 bin TL’yi geçmemesi gerekmektedir. (2018)
 4. Malların işlenerek satılması dışında işlem yapanların, yıllık gayri safi iş hasılatlarında da 42 bin TL’lik bir üst sınır bulunmaktadır. (2018)

Basit usulde vergi ödemesi yapacak olan kişilerin taşıması gereken ve maddi kaynaklı olan üst sınırlar bu şekildedir. Bu üst sınırları geçen kişilerin, bir üst vergilendirmeye geçmesi gerekecektir.

Basit Usul Vergilendirmenin Kolaylıkları

Basit usul vergilendirme işlemlerinde, gerçek usule göre işlem yapan işletmelere oranla birçok kolaylık sağlanmıştır. Bu kolaylıklar, iş hacminin küçük olduğu işletmelere büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu kolaylıklar ise aşağıdaki gibidir.

 • Basit usulde oldukları için defter kaydı tutma zorunlulukları yoktur.
 • Stopaj vergisi ödeme zorunlulukları yoktur.
 • Katma değer vergisi ödemezler.
 • Kazanç tespitinde, amortismana geçmiş olan alım ve satımlar dikkate alınmayacaktır.
 • Belge kayıtları, bağlı bulundukları esnaf ve sanatkarlar odası tarafından tutulacaktır. İsteyenler kendi kaydını tutabilir ya da muhasebeci ile anlaşabilirler.

Vergisini basit usul ile ile veren işletmelere sağlanan ayrıcalıklar yukarıdaki gibidir. Ancak, bu vergilendirme usulü için kişilerin belirlenen üst sınırlar kadar, sektörlerinin de uygun olması gerekecektir.

Basit Usulden Yararlanamayacak Olan Mükellefler

Basit usul vergilendirme için herhangi bir işlem yapamayacak olan mükellefleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 1. Kollektif ve komandit şirket ortakları
 2. İkrazatçılar
 3. Kuyumcu ve diğer değerli eşyaları satanlar.
 4. İnşaat işlemleri ile uğraşanlar.
 5. Sigorta ve reklamcılık faaliyetleri üzerine kurulan şirketler.
 6. Emlak sektöründe bulunan işletmeler.
 7. Madencilik sektörü, taş ve kireç işletmeleri.
 8. Nakliyecilik yapan firmalar.

Basit usul için uygun bulunmayan ve bunun yerine defter takibi zorunluluğu olan işletmeler ile sektörler de yukarıdaki gibidir.

Basit Usul Mükkellef Beyanname Verme İşlemi

Basit usule tabi olan vergi mükellefleri yılda bir defa ve bu vergi beyanına tabi olarak tan iki taksit halinde gelir vergisi ödemesi yapmaktadır. Bu taksitlerden ilki şubat sonunda diğer taksit ise haziran ayının son gününe kadar vergi dairelerinin vezneleri ve banka şubelerine ödenebilmektedir. Son yapılan 486 gelir vergisi değişikliği ile basit usul mükellefler için defter beyan sistemi zorunluluğu getirilmiştir. Defter beyan sisteminde basit usul mükellef yine yılda bir defa beyanname vermekte iken yine yıl içerisindeki mal alış ve satışları için defter beyan sistemi üzerinden üçer aya bir defter kayıtlarını girmesi zorunludur. İlgili düzenleme 2018 haziran ayının sonuna kadar tüm mükellefler için geçiş zorunludur.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Nedir, Nasıl Doldurulur ?

Veraset ve intikal beyannamesi nedir, nasıl doldurulur ve beyanname nereye verilmelidir. Veraset beyanname doldurma ve verme süresi ile ilgili bilgileri haberimizin detayından bulabilirsiniz.

Kişinin vefatından sonra ölen kişinin adına olan veya kanunen hakkına düşen mirasın birinci derece yakınlarına devir işleminin yapılabilmesi için ilk etapta ilişiğini kesmesi gerekmektedir. Ölen kişinin yakınları tarafından yapılan veraset ve intikal beyanı için bildirim süreleri vardır. Bu süreler vefat eden kişinin Türkiye’de bulunması durumunda 4 ay, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde son ikametin bulunduğu vergi dairesine mirasçılar tarafından başvurunun yapılması gerekmektedir.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi nasıl doldurulur, hangi evraklar gereklidir ?

Veraset ve intikal beyannamesi boş olarak sitemizden indirebilir veya ilgili vergi dairelerinden form halinde alabilirsiniz. Beyannamenin doldurulması ölen kişilerin yakınlarının kimlik bilgileri ve imzaları ile oluşturulur. Beyannamenin doldurulmasından önce mutlaka hazırlanması ve bazı kurumlardan belgeler alınması gerekmektedir.

Veraset ve intikal beyannamesi indir

Veraset İntikal Beyannamesi Doldurulması İçin ve Beyannameye Eklenmesi İçin Gerekli Evraklar ;

 • Mirasçılık Belgesi – (Veraset İlamı) (Bu evrak için yakınlardan birinin sulh hukuk mahkemelerine başvurması veya çok uğraşmadan elde etmek istiyorsa 1986 yılından sonraki ölümlerden dolayı direk olarak noterden çıkartılabilir)
 • Varsa Vasiyetname ve miras mukavelesi (Ölen kişi tarafından sağken bırakılan)
 • Ölene kişiye ait borç durumlarını gösterir belgeler (Örneğin kredi veya kredi kartı borcu varsa bankadan yazı)
 • Ölen kişiye ait bankalardaki para veya diğer değerli hisse, altın vs gibi yatırım araçları yazısı,
 • Cenaze masrafları için harcanan tutarlara ait belgeler,
 • Ölen kişi vergi mükellefi ise işletmenin son hali ile ticari bilanço ve gelir tablosu,
 • Ölene ait Arsa, arazi, ev, veya iş yeri gibi gayrimenkuller için, tapunun fotokopisi ve ölüm yılına ait emlak vergisi değerini gösteren belge (belediyeden alınacak)
 • Varsa ölen kişinin adına bulunan aracın ruhsat fotokopisi
 • Varsa ölen kişinin adına bulunan silah ruhsat fotokopisi

Yukarıda saydığımız evrakların olması durumunda mutlaka hazırlanması ve beyanda ilgili bölümlere yazılarak veraset ve intikal beyannamesine eklenmelidir.

Veraset intikal beyannamesinin doldurulması oldukça basittir.

Beyannamenin ön yüzün üst kısmına (TABLO 1) vefat eden kimsenin bilgileri, son vefat adresi, vefat zamanı alt kısmına (TABLO 2) alanına ise veraset ilamındaki (mirasçılık belgesinde yazan) mirasçı yakınların tc kimlik numaraları ile isimleri yazılır. Varislerin isimlerinin karşısına imzaları yoksa ıslak parmak bastırılmalıdır. Arka yüzün üst kısmına (TABLO 3) bölümüne ölen kişinin adına tapudan aldığınız gayrı menkulleri yazılır. Orta kısmına (TABLO 4) ölenden kalan para, araç, silah vb mallar yazılır. En son kısımdaki (TABLO 5) ölenin adına olan borçlar ve cenaze masrafları yazılır.

Veraset Ve İntikal Vergisi Ne Zaman, Kaç Gün İçerisinde Verilmelidir?

Veraset ve intikal vergisinin verilme süresi ile ilgili ölümün nerede gerçekleştiğine bağlı olarak bir kaç farklı süreler bulunmaktadır. Beyannamenin verilmesi için süreler şu şekildedir ;

 • Ölüm halinin Türkiye’de oluşması durumuna ve mükelleflerin Türkiye de bulunması durumunda ölüm tarihinden itibaren dört ay, yabancı bir ülkede bulunmaları  halinde altı ay içerisinde,
 • Ölüm yabancı bir memlekette meydana  gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde altı, ölen kişinin  bulunduğu ülkede bulunmaları halinde dört, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı  bir ülkede bulunmaları halinde sekiz ay içinde,
 • Gaiplik  halinde (kayıp durumu), gaiplik kararının ölüm siciline kayıt tarihi izleyen bir ay  içinde, verilir. İvazsız intikallere ilişkin veraset ve intikal  vergisi beyannamesi; malların hukuken iktisap edildiği tarihi  izleyen bir ay içinde verilir.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı Bildirilmez ise Cezası Varmı dır ?

* Beyanname dört ay içerisinde mirasçılar tarafından vergi dairesine verilmemesi halinde mirasçılara vergi cezası kesilir.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Nereye Verilir ?

Veraset intikal beyannamesi, ölüm halinden sonra ilişik kesmek ve ölene ait değerli eşya ve malların varislere geçmesi için yapılması gereken işlemlerden birisinin de, vergi dairesine veraset ve intikal vergisi beyannamesi doldurup vermesi gerektiğini belirtmiştik. Bir çok kişi veraset beyannamesinin hangi vergi dairesine verilmesi gerektiği konusundan belirsizlik yaşayarak, veraset ilamı nereye hangi vergi dairesine verilir gibisinde sorular sorabilmekte. Veraset ve intikal vergisi beyannamesi, ölen kişinin ikametgahının bulunduğu vergi dairesine verilmesi gerekiyorYani ölen kişinin resmi olarak ikametgahının bulunduğu vergi dairesi beyannameyi almak için yetkili kurumdur. Eğer ölüm durumu yurt dışında gerçekleşti ise ölen şahsın Türkiye’de bildirdiği en son ikametin vergi dairesi ne bildirim yapılır.Yani beyanname buraya verilmelidir.

* Ölen kişiden , mirasçılara veraset yoluyla hiçbir mal ve hak  kalmadığı takdirde durumun bir dilekçe ile beyannamenin verilmesi gereken, vergi dairesine bildirilmesi halinde veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmesine gerek yoktur.

Kira Geliri Beyannamesi Ne Zaman Verilir 2018 ?

Kira beyannamesi ne zaman verilir ? kimler vergiden muaf tutulur ve istisna tutarları ne kadardır, kira beyanlarının verilme şekilleri ve tüm merak ettiğiniz konuları haberin içeriğinde bulabilirsiniz.

Oturduğu ev hariciden diğer evi olup da kiraya vermesi halinde ortaya bir gelir durumu ortaya çıkmaktadır. Ve kiradaki gayrimenkul den dolayı kira geliri vermek zorundadır. Peki bu kira gelirinin tamamından dolayı mı vergilendirilecek ? 2018 yılı için kira gelirinin istinası ne kadar dır ? ne kadarından dolayı beyanname vermek gereklidir ? 2018 Yılının kira geliri beyannamesi son verilme tarihi ne zamandır. Kira gelir hakkında detaylar konumuzun devamındadır.

Kira Gelir Beyannamesinin Son Veriliş Tarihi Ne Zamandır ?

2017 yılında evini kiraya veren gayrimenkul sahipleri eğer geliri istisna tutarından yüksek olan tutar üzerinden ikametgahın bulunduğu vergi dairesine veya İnternet vergi dairesi üzerinden hazır kira beyanı doldurarak kira gelirlerinin beyanlarını 01/03/2018 – 25/03/2018 tarihleri arasında kira beyanı vermek zorundadır.

Kira Geliri Beyannamesi Ödemesi Son Gün Ne Zamandır ?

Mart ayı içerisinde bildirilen kira beyannamesinden dolayı ödeme için tahakkuk kesilerek vergi tahsile hazır duruma gelir. Hazır duruma gelen vergi iki taksit halinde ödemesi yapılır. İlk birinci taksit için son ödeme tarihi 31 mart 2018 dir, ikinci taksit ödemesi ise 31 temmuz 2018 tarihinde ödenmelidir.

2018 Yılında 2017 İçin Verilecek Beyannamelere Uygulanacak İstisna Tutarı Ne Kadar ?

2017 yılından dolayı 2018 yılı mart ayına kadar elde edilen mesken kira gelirinin 3.900 TL’si kira gelir vergisinden istisnadır. Yıllık olarak 3900 TL tutarının altında kalan kira gelirleri için GMSİ (Kira Geliri) beyannamesi verilmez. Örneğin; Ahmet beyin kirada bulunan bir evi vardır, bu evi 01 şubat 2017 yılında 6000 liraya kiraya vermiştir. Elde ettiği 11 aylık kira gelirinden dolayı 2018 mart döneminde ahmet bey 6.000 liralık kira gelirinden istisna tutarını düştükten sonra 6.000-3900=2100 TL 11 aylık kira geliri elde etmiş olacak. Varsa giderleri de düşüldükten sonra kalan tutar üzerinde %15 oranına vergi hesaplanarak 2 taksit halinde ödenir.  Aynı zaman da ticaret ile uğraşan kişilerin kirada bulunan gayri menkullerinden dolayı istisna uygulamasından faydalanamazlar. Beyan edilmesine gerek olmayan ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarlarının toplamı 2017 yılında 110.000 TL ‘yi aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.

Vergiden istisna uygulaması, sadece, oturulan mesken durumundaki kiraya verilen gayrimenkullerden sağlanan gelirler için geçerlidir. Örneğin mesken ve iş yeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi durumunda, istisna sadece evlerin kiraya verilmesinden dolayı sağlanan kira geliri için uygulanır. İşyeri olarak kullanılan yerlerden sağlanan kira geliri için istisna uygulanmaz.

Beyannamelerinizi Elektronik Ortamda Gönderebilirsiniz

2017 – 2018 yılı için elde edilen  Kira (GMSİ) kazançlarını gelir idaresine bildirmek isteyen kişiler beyannamelerini elektronik ortamda da vergi dairesine gitmeden gönderebilirler. Gelir idaresi tarafından www.gib.gov.tr üzerinden hazırlanan  ve kira geliri elde eden kişilerin giriş yaparak kolaylıkla beyanlarını doldurabilecekleri ve tüm mülkiyetleri açılacak bu mülkiyetler için elde edilen kira tutarları doldurulduktan sonra elektronik ortamda onaylayacakları beyanları ile aldıkları tahakkuklar ile vergi daireleri veya anlaşmalı bankalara ödemelerini yapabilirler.

Defter-Beyan Sistemi İle İlgili 486 sıra nolu VUK Genel Tebliği Detayı..

Defter-Beyan Sistemi İle İlgili 486 sıra nolu VUK Genel Tebliği Detayı..

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması…

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 486) DEFTER BEYAN SİSTEMİ

MADDE 1 – (1) Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

(2) Kurumlar vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Bakanlıkça müsaade edilenler, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından oluşan gelir vergisi mükellefleri bu Sistemi kullanamayacaktır.

Amaç

MADDE 2 – (1) Defter-Beyan Sistemi ile vergisel ve ticari işlemlerin elektronik ortamda kayıt altına alınması, kayıtlardan hareketle defter ve beyannamelerin elektronik olarak oluşturulması ve muhafaza edilmesi, bu sayede yükümlülüklere ilişkin  bürokratik işlemlerin ve uyum maliyetlerinin azaltılması, kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi ve vergiye gönüllü uyum seviyelerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Yetki

MADDE 3 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 175 inci maddesinin üçüncü fıkrasında Maliye Bakanlığının, muhasebe kayıtlarını bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükellefler ile bu bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gereken kuralları ve bilgisayar programlarının içermesi gereken asgarî hususlar ile standartları ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.

 1. Söz konusu Kanunun mükerrer 242 nci maddesinin ikinci fıkrasında;

“Elektronik defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu Kanuna göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

Elektronik belge, şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu Kanuna göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütünüdür.

Elektronik kayıt, elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluşturan, elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi ögesini ifade eder.

Bu Kanunda ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümler elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerlidir. Maliye Bakanlığı, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir.

Maliye Bakanlığı; elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkilidir.”

* 10/01/1961 tarihli ve 10705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

hükümlerine yer verilmiştir.

 1. Mezkûr Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, aksine hüküm olmadıkça, Vergi Usul Kanununa göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu, dördüncü fıkrasında ise Maliye Bakanlığının, düzenlenmesi mecburi olan belgelerde bulunması gereken zorunlu bilgileri belirlemeye yetkili olduğu hükümleri yer almaktadır.
 2. Diğer taraftan Maliye Bakanlığının söz konusu Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile “mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye,bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya, bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya”, (3) numaralı bendi ile “tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye”, (4) numaralı bendi ile ise “bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları kullanılmak suretiyle internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesine, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye, standart belirlemeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler ile bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluk veya standartları beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler veya bilgi ve işlem çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya ya da belirlemeye, kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler ile süresinden sonra verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere istinaden düzenlenen ihbarnameleri, mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik ortamda beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeleri gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ etmeye, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarını internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında ilgili kişilere göndermeye ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye,” yetkili olduğu hüküm altına alınmış ve anılan maddenin beşinci fıkrasında, kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler ile elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin süresinden sonra verilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen ihbarnamelerin mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeleri gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletileceği ve bu iletinin tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin muhatabına tebliği yerine geçeceği hükmüne yer verilmiştir.
 3. Anılan Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında, beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi halinde, tahakkuk fişinin elektronik ortamda düzenleneceği ve mükellef veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletileceği, bu iletinin, tahakkuk fişinin mükellefe tebliği yerine geçeceği hükme bağlanmıştır.
 4. 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin2 (2) numaralı ayrımında, “Elektronik Kayıt”“elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluşturan, elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi ögesi”“Elektronik Defter”“şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünü” şeklinde tanımlanmış, (7-e) numaralı ayrımında, “Elektronik defter tutanların faaliyet hacmi, teknolojik kısıtlar ve benzeri nedenlerle, başta veri bütünlüğü,

* 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması olmak üzere elektronik defter oluşturulması, kaydedilmesi, onaylanması, muhafazası ve ibrazı ile ilgili olarak mali mühür veya elektronik imza yerine başka yöntemlerin kullanılmasına karar verilebileceği gibi uygulamadan yararlanmaya ilişkin özel esaslar belirlenebilir.” ve (7-

 1. numaralı ayrımında ise “Bu Tebliğ kapsamında, www.edefter.gov.tr adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 1. Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
  1. Basit Usule Tabi Mükellef: 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun3 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı şartları topluca haiz olup kazançları mezkûr Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen usuller çerçevesinde tespit edilenleri,
 2. Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,

ç) Defter-Beyan Sistemi (Sistem): Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkan tanıyan ve kapsamda yer alan mükelleflerin Başkanlık veri tabanında yer alan diğer bilgilerini mükelleflerin bilgisine sunan sistemi,

 1. İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellef: Kazançları 193 sayılı Kanunun 39 ve 55 inci maddelerine göre tespit edilen ve 213 sayılı Kanunun 176, 178, 193, 194 ve 213 üncü maddeleri gereğince defter tutanları,
 2. Meslek Mensubu: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu4 kapsamında görev yapan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşaviri,
  1. Meslek Odası: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu5

kapsamında esnaf ve sanatkârlar tarafından kurulan odaları,

 1. Serbest Meslek Erbabı: 193 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinde tanımlanan, kazançları mezkûr Kanunun 67 nci maddesine göre tespit edilen ve 213 sayılı Kanunun 210 uncu maddesinde tarif edilen defteri tutan mükellefleri,

ifade eder.

Başvuru

MADDE 5 – (1) Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

 1. Söz konusu başvuruyu;
 2. Basit usule tabi mükellefler,
 3. Kendileri,
 • Aralarında bu Tebliğin ekinde (Ek:1) yer alan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)” düzenledikleri meslek odaları veya
  • 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzaladıkları meslek mensupları aracılığıyla,

 

3- 06/01/1961 tarihli ve 10700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 4 13/06/1989 tarihli ve 20194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 5 21/06/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 1. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazancı elde eden mükellefler ise
 2. Kendileri veya
 • 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenledikleri meslek mensupları aracılığıyla

yapabileceklerdir.

 1. Defter-Beyan Sisteminin uygulanmaya başlanmasından sonra mükellefiyet tesis ettiren ve söz konusu Sistemi kullanmak zorunda olan mükellefler, kendileri veya yukarıda belirtildiği şekilde aracılık ve sorumluluk yetkisi verdiği kişiler aracılığıyla işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş günü mesai saati sonuna kadar gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuru yapacaklardır. Söz konusu başvuru işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş gününün sonuna (saat 23.59’a) kadar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden de yapılabilecektir.
  1. Basit usule tabi mükelleflerden;
 2. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı tespit edilenlerin, bu hususun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden aybaşından önce,
 3. Mevcut işine 193 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen faaliyetleri ilave edenlerin, bu faaliyetlere ilişkin işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş günü sonuna kadar,
 4. İşletme hesabı esasına göre defter tutacak olan mükelleflerin defter tutmaya başlamadan önceki takvim yılının son gününe (bu gün dâhil) kadar,

kendileri veya yukarıda belirtildiği şekilde aracılık ve sorumluluk yetkisi verdiği kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi ya da www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

 1. (a) 213 sayılı Kanunun 179 uncu maddesi gereğince, ikinci sınıfa geçerek işletme hesabı esasına göre defter tutacak olan mükelleflerin, söz konusu maddede belirtilen şartların tahakkuk ettiği takvim yılının son gününe (bu gün dâhil) kadar,

(b) Gerçek usulde vergilendirilmekte iken 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde yer alan düzenleme gereği basit usule tabi olmayı yazı ile talep eden mükelleflerin ise anılan maddede belirtilen şartların gerçekleştiği takvim yılının son gününe (bu gün dâhil) kadar

kendileri veya yukarıda belirtildiği şekilde aracılık ve sorumluluk yetkisi verdiği kişiler aracılığıyla www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuru yapmaları gerekmektedir.

 1. Tebliğ ekinde (Ek:1) yer alan sözleşmenin değişen koşullara uygun güncel versiyonu Başkanlık tarafından www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacaktır.

Sisteme giriş, kullanıcı kodu ve şifre temini

MADDE 6 – (1) Defter-Beyan Sistemine kullanıcı kodu veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) ve şifre bilgileri kullanılarak www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılacaktır.

 1. Sisteme giriş sırasında kullanılacak şifre bilgisi, mükellef veya noterden yetkilendirdiği kişi tarafından gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine yapılacak başvuru ile alınabilecektir.
 2. Şifrenin vergi dairesine başvurularak talep edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından muhataba müracaat anında sistemden üretilecek şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir. Şifre zarfının muhataba tesliminde, “… Vergi Dairesi Başkanlığı/Müdürlüğünün ……. vergi kimlik numaralı mükellefi …….’ya Defter- Beyan Sistemi ve İnternet Vergi Dairesi işlemlerinde kullanılmak üzere kullanıcı kodu ve şifreyi ihtiva eden zarf, kapalı olarak teslim edilmiştir.” şeklinde bir “Teslim Tutanağı” tanzim edilecek ve söz konusu tutanak, mükellef veya yetkilendirdiği kişi, müdür/vergi dairesi müdürü veya müdür yardımcısı tarafından tarih konulmak suretiyle imzalanacaktır. Tanzim edilen teslim tutanağı ilgili vergi dairesinde muhafaza edilecektir.
 3. Şifre bilgisi bulunmayan meslek mensupları 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu”nu, meslek odaları ise 15

 

Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ekinde yer alan “Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu”nu doldurmak suretiyle bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederek kullanıcı kodu ve şifre temin edebileceklerdir.

 1. Sistemin kullanılması için mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası tarafından kullanıcı kodu ve şifre teminine yönelik olarak yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik beyanname uygulamasına ilişkin ilgili diğer mevzuat dikkate alınacaktır.
 2. Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce vergi dairelerinden elektronik beyanname gönderebilmek için temin edilen kullanıcı kodu ve şifre bilgisi ile Sisteme giriş yapılabilecektir.
 3. Sistemi kullanacak mükellef, meslek mensubu veya meslek odaları istemeleri halinde, çalışanlarını Sistemin belirli fonksiyonlarını kullanmak üzere Sistem kullanıcısı olarak tanımlayabilecek ve yetkilendirebileceklerdir. Bu durumda, tanımlanan kişilerin Sisteme girişte kullanacakları şifreler, Defter- Beyan Sistemi içerisinden elektronik ortamda üretilerek kullanıcıya gösterilecektir. Bu şekilde Sistem kullanıcısı olarak tanımlanan kişiler, kendileri için oluşturulan kullanıcı kodu ve şifreyi kullanarak Sisteme giriş yapabileceklerdir.
 4. Başkanlık, gelişen bilgi teknolojilerini dikkate alarak Sisteme giriş ya da şifre oluşturma yöntemlerinde değişiklik veya ilave yapmaya ve bunları Sistem üzerinde kullandırmaya yetkilidir.

Kayıt zamanı

MADDE 7 – (1) İşlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden fazla geciktirilemez.

 1. Takvim yılının son ayına ait kayıtlar, takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gün saat 23:59’a kadar yapılabilir.
 2. Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilir.

Yanlış kayıtların düzeltilmesi

MADDE 8 – (1) Defter ve kayıtlara rakam veya yazıların yanlış girilmesi durumunda, Tebliğde kayıt zamanına ilişkin olarak belirlenen süreler zarfında, Sistem üzerinden yanlış kayıt güncellenebilecek veya iptal edilerek doğru kayıt aynı yöntemle tekrar girilebilecektir.

Sistem üzerinden tutulabilecek defterler

MADDE 9 – (1) Defter-Beyan Sistemi üzerinden, işletme defteri, çiftçi işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri, amortisman defteri, envanter defteri, damga vergisi defteri, ambar defteri ile bitim işleri defteri elektronik ortamda tutulabilecektir.

 1. Hekimler tarafından protokol defterine, borsa acentaları ile noterler ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar tarafından ise resmi defterlerine yapılan kayıtlardan bağımsız olarak, mükellefiyete ilişkin olarak yapılan işlemlerin kayıt zamanına yönelik süreler içerisinde Sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.
 2. Mükellefler, üzerinden amortisman ayrılan kıymetler ile bunların amortismanlarını, Sistem üzerinden tutacakları envanter defterinde, amortisman defterinde veya amortisman listesinde gösterebilecektir.
 3. İşletme hesap hülasası (özeti), zirai kazanç hesap özeti, serbest meslek hesap hülasası (özeti) ile basit usul hesap özeti yapılan kayıtlardan hareketle Sistem tarafından üretilecektir.
 4. Defter-Beyan Sistemi vasıtasıyla elektronik ortamda tutulan defterlerin açılış onayı; ilk defa veya yeniden işe başlama ile sınıf değiştirme hallerinde kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde Başkanlık tarafından elektronik olarak yapılır. Açılış onayı 213 sayılı Kanun’da öngörülen tasdik hükmündedir.
 5. Defterlere ait oldukları takvim yılının son ayını takip eden dördüncü ayın sonuna kadar Başkanlık tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır.
 6. Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulan defterler, 213 sayılı Kanun kapsamında geçerli kanuni defter olarak kabul edilecektir.

 

 1. Defter-Beyan Sistemi kullanmakla yükümlü olan mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların kâğıt ortamında tuttukları defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.
 2. Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin bilgiler Sistem üzerinden kayıt altına alınacak ve görüntülenebilecektir.
 3. Başkanlık, Sistem üzerinden tutulan defterlere ilişkin format ve standartlarda değişiklik yapabileceği gibi kayıt oluşturma süreçleri ile veri güvenliğine ilişkin standartlara uyma zorunluluğu getirilebilir. Bu zorunluluk mükellef grupları itibarıyla farklılaştırılabilir.

Sistem üzerinden tutulan defterlerin muhafaza ve ibrazı

MADDE 10 – (1) Defter-Beyan Sistemi üzerinde tutulan defterlerin, kullanıcı denetiminin kullanıcı kodu, şifre ve diğer güvenlik mekanizmaları ile elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, Sistemin kullanımına ilişkin tüm işlemlerin elektronik olarak yapılması ve her işleme ait logların kayıt altına alınmasına bağlı olarak kaynağının inkâr edilemezliği söz konusu olduğundan mükelleflerce ayrıca kâğıt ortamında saklanmasına gerek bulunmamaktadır.

 1. Sistem üzerinden defterlerin görüntülenmesi, yazdırılması veya çeşitli dosya formatları ile indirilmesi (kaydedilmesi) mümkün olmakla birlikte, bu şekilde indirilmiş (kaydedilmiş) olan defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.
 2. Sistem üzerinden tutulan defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğü Başkanlığa aittir. Başkanlık mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası tarafından girilen kayıtları ve bu kayıtlardan hareketle oluşan defterleri elektronik ortamda muhafaza edecek ve mükelleflerin kullanımına hazır halde bulunduracaktır.
 3. Kendisinden mükellefiyetine ilişkin defter ve kayıtlarının ibrazı talep edilen mükellefler, talepte bulunan birim ile ibrazı talep edilen bilgilerin mahiyetini ibraz talep yazısının bir örneği ile birlikte ibraz süresinin sonundan en geç 10 gün önce gelir vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi aracılığıyla Başkanlığa bildirecektir. Başkanlık bu bildirime ilişkin usul ve esaslar ile bildirim yöntem ve içeriğinin belirlenmesi konusunda yetkilidir.
 4. İlgili makamlar tarafından defter ve kayıtlarının ibrazı istenilen mükellefe ulaşılamaması ya da ibraz yazısının mükellefe tebliğ edilememesi hallerinde, bu durumu tevsik eden belgelerle birlikte mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi aracılığıyla Başkanlığa başvurulacaktır.
 5. Başkanlık, istenildiğinde defterlerin kağıt, elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir şekilde ibraz edilmesine yönelik önlemleri almak ve ibraza yönelik farklı usuller belirlemek konusunda yetkilidir.

Sistem üzerinden elektronik belge düzenlenmesi

MADDE 11 – (1) 213 sayılı Kanun kapsamında düzenlenme zorunluluğu bulunan fatura ve fatura yerine geçen vesikalar, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, sevk irsaliyesi ve benzer diğer vesikalar, özel mevzuatlarında yer alan düzenlemelere uygun olarak, Defter-Beyan Sistemi üzerinden veya bu Sistem vasıtasıyla elektronik ortamda düzenlenebilecektir.

Sistemin kullanımına ilişkin hususlar

MADDE 12 – (1) Sistem üzerinden işlem ve kayıt yapılması, defter oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazı, beyanname, bildirim ve dilekçe hazırlanması ve gönderilmesi, elektronik belge düzenlenmesi ile diğer kullanım şekillerine ilişkin standartlar, kurallar, usuller ve bunlarda yapılacak değişiklikler ile kılavuzlar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden duyurulur ve yayımlanır.

(2) Başkanlık, mücbir sebep halleri, bölgesel veya yurt genelini ilgilendiren uzun süreli elektrik maliyegazetesi.com veya internet kesintileri, siber saldırı gibi gerek Başkanlık gerekse mükellef, meslek mensubu ya da meslek odaları açısından Defter-Beyan Sistemini kullanılamaz hale getiren koşulların varlığı halinde, Sistem kapsamında yer alan belge, kayıt, defter, beyanname, bildirim ve dilekçelerin belirlenecek süreler dâhilinde elektronik ortam haricinde düzenlenmesi, muhafaza edilmesi ve Tebliğde belirlenen sürelerin uzatılması ile bahse konu koşulların ortadan kalkmasının ardından söz konusu işlemlerin Sisteme aktarılmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetkilidir.

Sistemi kullanma yetkisi

MADDE 13 – (1) Defter-Beyan Sistemi üzerinden defter tutma, beyanname ve bildirim gönderebilme işlemleri, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat düzenlemeleri uyarınca vergi beyannamelerini meslek mensuplarına;

 1. İmzalatmak zorunda olan mükelleflerden,
 • Kendisine elektronik beyanname gönderebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilenlerin kendileri veya meslek mensupları tarafından,
 • Diğerleri için meslek mensupları tarafından,
  1. İmzalatma yükümlülüğü olmayan mükelleflerden,
 • Kendisine elektronik beyanname gönderebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilenlerin kendileri veya meslek mensupları ya da basit usule tabi olan mükellefler açısından bağlı oldukları meslek odaları tarafından,
 • Diğerleri için meslek mensupları ya da basit usule tabi olan mükellefler açısından bağlı oldukları meslek odaları tarafından,

yapılabilecektir.

 1. Defter-Beyan Sistemini meslek mensubu veya meslek odası aracılığıyla kullanan mükellefler de Sistemi, herhangi bir işlem yapmadan bilgilenme amacıyla görüntüleme yapmak suretiyle kullanabileceklerdir.
 2. Meslek mensuplarının adına işlem yapacakları mükellefler ile 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”ni, üyeleri adına işlem yapacak odaların ise üyeleri ile Tebliğin ekinde (Ek:1) yer alan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)” yapması gerekmektedir.
 3. Tebliğin ekinde (Ek:1) yer alan Sözleşmenin düzenlenmesi, sona ermesi ya da iptal/fesih edilmesi durumlarında Başkanlığa elektronik ortamda yapılacak bildirimlerde 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (V-2) numaralı bölümünde düzenlenen usul ve esaslar geçerli olacaktır.

Sistemden çıkış

MADDE 14 – (1) Defter-Beyan Sistemini kullanan mükelleflerin ölümü veya gaipliği, mükellefiyetinin sonlandırılması/terkin edilmesi hallerinde, ölüm/gaiplik kararı tarihi ile sonlandırma/terkin tarihinden itibaren, o tarihe kadar yapılması gereken işlemler ve onların gerektirdiği yükümlülükler haricinde, Defter-Beyan Sistemi kayıt yapma, defter tutma ve beyanname gönderme özellikleri bakımından kullanılamayacaktır. Bununla birlikte geçmiş dönemlere ilişkin bilgilerin görüntülenmesi amacıyla Sistem kullanılabilecektir.

 1. İkinci sınıf tüccarlar, 213 sayılı Kanunun 180 ve 181 inci maddelerinde yer alan hükümler kapsamında birinci sınıfa geçerek bilanço esasına göre defter tutacakları izleyen takvim yılı başından itibaren Sistem kullanıcıları arasından çıkacaklardır. 213 sayılı Kanunun 180 inci maddesi kapsamında sınıf değişikliği yapılmasına yönelik sorumluluk mükelleflere aittir.
 1. Basit usulün şartlarını haiz olup Sistemi kullanan mükelleflerden, bu usulden yararlanmayı istemediklerini ve kazançlarını bilanço esasına göre tespit etmek istediklerini yazı ile bildirenler, dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından itibaren Sistemi kullanamayacaklardır. Ancak, geçmiş dönemlere ilişkin bilgilerin görüntülenmesi amacıyla Sistem kullanılabilecektir.

Tebliğde düzenlenmeyen hususlar

MADDE 15 – (1) Kayıt yapılması, defter tutulması, beyanname, bildirim ve dilekçe verilmesi, belge düzenlenmesi ile diğer işlemlere ilişkin olarak bu Tebliğde ve www.defterbeyan.gov.tr adresinde yayımlanan kılavuzlarda özel düzenleme bulunmayan hallerde, konunun düzenlendiği ilgili mevzuat düzenlemeleri geçerlidir.

Sistemi kullanma yükümlülüğünün başladığı tarih

MADDE 16 – (1) Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 1/1/2018, diğer mükellefler ise 1/1/2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2018) tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlayacaklardır.

Sorumluluk ve ceza uygulaması

MADDE 17 – (1) Defter-Beyan Sistemini kullanmak mecburiyetinde olmakla birlikte Tebliğde öngörülen süreler içerisinde başvuru yapmayan, başvuru yapmakla birlikte belirlenen süreler dâhilinde kayıt yapma, defter tutma, beyanname, bildirim ve dilekçe gönderme, belge düzenleme ve benzeri yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.

 1. Bu Tebliğ ile Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler Sistem dışında kâğıt veya elektronik ortamda kayıt yapamaz, defter tutamaz ve Sistem harici yollarla kâğıt veya elektronik beyanname gönderemezler. Bu mükellefler Sistem haricinde kâğıt veya elektronik ortamda kayıt ve defter tutmaları halinde, hiç kayıt ve defter tutmamış sayılacakları gibi Defter-Beyan Sistemi dışından gönderecekleri beyannameler hiç verilmemiş kabul edilir. Söz konusu kayıt ve işlemlerin yapılmamış, defterlerin tutulmamış ve beyannamelerin verilmemiş sayılması nedeniyle 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümlerine göre ceza uygulanır.
 2. Bu Tebliğ kapsamında Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler, meslek mensupları ve meslek odaları, mükellefler, meslek mensupları ya da meslek odalarının yetkilendirdiği çalışanları kendilerine verilen kullanıcı kodu ve şifrenin güvenliğinden sorumludurlar. Sistem kullanıcıları, kullanıcı kodu ve şifrelerini başka amaçlarla kullanamazlar, herhangi bir üçüncü kişiye açıklayamazlar ve kullanımına izin veremezler, üçüncü kişilere devredemezler, kiralayamazlar ve satamazlar. Sistem kullanıcıları kullanıcı kodu ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendikleri anda (kullanıcı kodu ve şifrenin kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dâhil) Vergi İletişim Merkezine (444 0 189) veya ilgili vergi dairesine derhal bilgi vermekle yükümlüdür.
 3. Defter-Beyan Sistemine yapılan kayıtlar, oluşturulan defter, liste vb. bilgiler, elektronik ortamda gönderilen beyanname, bildirim ve dilekçeler ile elektronik belgelerin içeriğinden ve doğruluğundan Sistemi doğrudan kendisinin kullanması durumunda mükellefler sorumlu olacaktır. Sistemin aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzalanarak yetki verilen kişiler aracılığıyla kullanılması durumunda mükellefler, defter, beyanname, bildirim ve dilekçelere kaydedilmesi/yansıması gereken her türlü bilginin meslek mensubuna/odasına tam ve doğru bir şekilde sunulmasından sorumlu iken, meslek mensubu/odası deftere kaydedilen bilgilerin dayanağı olan ilgili belgelere uygunluğundan ve gönderilmesine aracılık ettiği beyanname, bildirim ve dilekçelerin defter kayıtlarına ve kayıtların dayandığı belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkacak vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu kapsamda Başkanlığın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 4. Beyannamelerin onaylanması sonucunda otomatik olarak hazırlanan tahakkuk fişleri ve/veya ihbarnamelerin, yine Sistem üzerinden mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilmesi işlemi ile söz konusu tahakkuk fişleri ve/veya ihbarnameler mükellefe tebliğ edilmiş sayılacaktır.
 5. Defter-Beyan Sistemi üzerinden yapılan işlemlerin, girilen kayıtların, deftere kaydedilmesi işleminin ve beyanname, belge, bildirim ile dilekçelerin verilmiş/düzenlenmiş/yapılmış sayılması için Sistem üzerinde onaylama işleminin yapılması gerekmektedir. Onaylanacak işlem, yapılması gereken kanuni/idari süresinin son günü saat 23:59’dan önce tamamlanmalıdır.
 6. Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Başkanlık/vergi dairesi kayıtları esas alınacaktır.

Diğer Hususlar

MADDE 18 – (1) Bakanlıkça veya Başkanlıkça yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış olan gerçek ve tüzel kişiler (31 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri kapsamında verilenler hariç) mevcut kullanıcı kodu ve şifre bilgileri ile Defter-Beyan Sistemini kullanabileceklerdir.

(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Defter-Beyan Sistemini kullanmakla yükümlü olan mükellefler ile aralarında 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”ni imzalayan meslek mensuplarının, söz konusu sözleşmelerinin geçerliliğini sürdürmesi koşuluyla, Defter-Beyan Sisteminin kullanımı için yeni bir sözleşme imzalamasına gerek bulunmamaktadır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 16 ncı maddesi kapsamında 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 31/12/2017 tarihine kadar Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular serbest meslek erbapları tarafından 31/1/2018, basit usule tabi olan mükellefler açısından ise 30/6/2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, basit usule tabi mükelleflerin 30/4/2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üç aylık kayıtlar 31/7/2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebilecektir.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

İLGİLİ KANUN İNDİR

vergiusulkanunun486

KANUN İLE İLGİLİ UYGULAMA ŞEKLİ :

Defter Beyan Sistemi Başvurusu Nasıl Yapılacak, Kimler Başvurmak Zorunda

Defter beyan sistemi nedir, defter beyan sistemine başvuru tarihi son gün ne zaman, serbest meslek defteri ve basit usul mükellefler defter beyan sistemine nasıl başvuru yapacak son kayıt ne zaman ? E defter beyan ile ilgili tüm detaylar haberimizde..

Vergi Usul Kanunu 486 Sıra numaralı tebliği ile Serbest meslek kazancına tabi ve mükellefiyet türü (Götürü) basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve söz konusu mükelleflerden defter tutmak zorunda bulunan kişilerin defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemine yönelik olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ düzenlenerek son halinden sonra Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa iletildi.

Bir çok mükellef yayımlanan 486 sıra numaralı tebliğ ile karışıklığa düşerek, sistemin ne zaman geçerli olacağı, başvuruların nasıl ve hangi güne kadar başvurmaları yanı sıra başvuru yapılmaması durumunda karşılaşılacak cezai işlemlerinin ne olduğu konusunda kafa karışıklığı durumuna dönüşmüş halde. Bu konu hakkında sizi aydınlatacak şekilde defter beyan sistemine geçiş için aşamalar ve yapılması gereken işlemleri anlatacağız.

Defter Beyan Sistemine Başvuru Nasıl Yapılacak ?

Başvuruyu mükellefler bizzat bağlı bulundukları vergi dairesine yapabilecekler. Aynı zamanda tebliğde belirtilen ve  defter beyan sistemine zorunlu olarak geçecek mükellefler İnternet ortamında  www.defterbeyan.gov.tr adresinden kimlik bilgileri ile online olarak yapabilecektir.

Defter beyan sistemine 31/12/2017 tarihinden önce mükellefiyeti bulunan kişiler en son 31/01/2018 tarihine kadar vergi daireleri veya online defterbeya.gov.tr adresinden yapmak zorundadır. 31/01/2018 tarihinden sonra ilk defa mükellefiyet kaydı yapan mükellefler işe başladıkları tarihten itibaren 7 gün içerisinde Vergi dairesinde alacağı İnternet şifresi ile defter beyan sistemine kayıt yapmak zorunda.  Yeni başlayan mükellefler internet şifreleri ile sisteme dahil olacağı gibi bağlı bulundukları oda veya mali müşavirler ile yapmış oldukları aracılık sözleşmesi dolayısı ile muhasebeciler veya oda yetkilileri sisteme başvuru ve kayıt sistemine erişim yapabilecektir.

Desktop computer screen with tax form or invoice

Defter Beyan Sistemine Kimler Başvuru Yapmak Zorunda ?

V.U.K 486 sıra numarasında belirtilen Serbest Meslek Erbapları (Doktor, Avukat, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir, Mimar, Mühendis, Veteriner) sistemi zorunlu olarak kullanacak. Aynı zamanda kazançları götürü usulde (basit usul) olan mükellefler de serbest melek mükellefleri gibi sisteme dahil olmak zorundadır. 01/01/2019 tarihinden itibaren ise yasa gerçek usule tabi tüm mükellefleri sisteme dahil edilecek.  Bu uygulamadan bu yıl için sadece noterler muaf tutulacak 01/01/2019 tarihinden sonra gerçek usul mükellefler ile birlikte noterlerde geçiş yapacak.

Defter Beyan Sistemine Başvuru İçin Son Gün Ne Zaman ?

Sisteme başvuru süresi 31/01/2018 tarihine kadar sürecek. Fakat kanunun resmi gazetede yayınlanmadığı için kesin bir ifade kullanamıyoruz. Uygulama uzatılma ihtimalide olabilir.

Kendi Şifresi Olan Mükellefler Bu Sistemi Kullanabilecek mi ?

Beyanname imzalatmak zorunluluğu bulunmayan mükellefler beyan sistemlerini kendileri kullanabilecek.  Aynı zamanda sisteme kayıt, düzeltme, silme ve beyan gönderme işlemi yapabilecektir. Bunlar basit usul mükellefler, avukatlar, noterler, Yeminli Mali Müşavirler (Sadece Kendi Defterleri İçin) ile sınırlı olacak. Bu grubun haricindeki mükellefler şifre ile sadece defter görüntüleme, düzenleme işlemi yapabilecek ancak beyanname gönderemeyecek ler. Dönemsel halde düzenlenen beyannameleri sadece Mali Müşavirler gönderebilecektir.

Defter Beyan Gider – Gelir İşlem ve Kayıt Süreleri Nedir ?

 • İşlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer beyannamesinin verilmesi gereken son güne kadar (Takip eden ayın 24’ü) yapılabilecek. Beyanname süreleri uzatılırsa kayıt süresi de uzamış olacak.
 •  Takvim yılının son ayına ait kayıtlar, takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gün saat 23:59’a kadar yapılabilir.
 •  Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilir.

Sistem üzerinden işletme hesap özeti ve stok bilgileri nasıl girilecek.

Mükellefler, üzerinden amortisman ayrılan kıymetler ile bunların amortismanlarını, Sistem üzerinden tutacakları envanter defterinde, amortisman defterinde veya amortisman listesinde gösterebilecektir.

Örneğin mükellef amortismana tabi bir demirbaş aldığından bunu sistem üzerinde amortisman kartı açarak, Faydalı ömür bilgilerini, kıst amortisman olup olmadığı ve azalan bakiyeler ile normal amortisman yöntemlerini seçip kaydettikten sonra, sistem gider ve indirilecek Kdv (Maliyette Olabilir) kayıtlarını otomatik kaydedip takip edecek.
Demirbaş satışa konu olduğunda Kar/Zarar kaydını otomatik oluşturacak.

İşletme hesap hulasası (özeti), zirai kazanç hesap özeti, serbest meslek hesap hulasası (özeti) ile basit usul hesap özeti yapılan kayıtlardan hareketle Sistem tarafından üretilecektir.

Dönem sonu stok bilgisi envanter modülü İle tamamlanacak, amortismanlar sistem tarafından gider yazılacak ve hesap özetleri otomatik olarak sistem tarafından üretilip beyanname sistemine aktarılacak.

Defter Beyan Sistemine Dahil Olanlar E Fatura Kullanma Zorunluluğu Varmı ?

213 sayılı Kanun kapsamında düzenlenme zorunluluğu bulunan fatura ve fatura yerine geçen vesikalar, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, sevk irsaliyesi ve benzer diğer vesikalar, özel mevzuatlarında yer alan düzenlemelere uygun olarak, Defter-Beyan Sistemi üzerinden veya bu Sistem vasıtasıyla elektronik ortamda düzenlenebilecektir.

TEBLİĞDE DÜZENLENEBİLECEKTİR DEMEKLE ŞİMDİLİK ZORUNLU OLMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR.

İsteyen mükelelfler yine eskisi gibi kağıt ortamına basılı olan Serbest Meslek Makbuzu Düzenlemeye devam edebilecek.

İsteğe bağlı olarak ta mükellefler  www.efatura.gov.tr adresinden, isterlerse özel muhasebe entegrasyon yazılım firmaları ile anlaşarak E-Serbest Meslek Makbuzu düzenleyebileceksiniz. Elektronik ortamda düzenlenen makbuzlar defter beyan sistemine otomatik aktarılabilecek.

Elektronik ortamda düzenlenen makbuzlar muhatabı olunan mükellefe elektronik ortamda iletilirse kağıt çıktı saklanmasına gerek kalmayacak. Elektronik ortamda düzenlenen makbuzlar kağıt çıktıları alınıp kağıt ortamında muhatabına iletilirse, ıslak imzalı olacak ve bir sureti mükellef tarafından saklanacak.

E Defter Beyan Sisteminde dışarıdan XML verisi aktarılabilecek mi

Sistem üzerinden işlem ve kayıt yapılması, defter oluşturulması,kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazı, beyanname, bildirim ve dilekçe hazırlanması ve gönderilmesi, elektronik belge düzenlenmesi ile diğer kullanım şekillerine ilişkin standartlar, kurallar, usuller ve bunlarda yapılacak değişiklikler ile teknik kılavuzlar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden duyurulur ve yayımlanır denmektedir.

Buna göre yayımlanacak teknik kılavuzlardaki standartlara uyan muhasebe yazılımlardan sisteme (XML) veri aktarımı yapılabilecek. Veri eklenebilecek, eklenen verilere sistem üzerinden müdahale edilebilecek.

İDARE TARAFINDAN YAPILAN SUNUMLARDA VERİ GİRİŞİ İÇİN MOBİL UYGULAMALARINDA OLACAĞI BELİRTİLMİŞTİR.

Serbest Meslek Ve İşletme Defterini Beraber Tutan Mükelleflerde Durum Nasıl Olacak ?

Serbest Meslek defterine tabi olup da aynı zamanda diğer faaliyetlerinden dolayı işletme defterini de birlikte  tutma zorunluluğu bulunan mükellefler 01.01.2018 tarihi itibari ile tüm defterleri Defter Beyan Sistemi üzerinden tutacaklar. Bunun haricinde noter kanalından defter tasdik ettirmesi gerekmemektedir.

Serbest Meslek Defteri beraberinde Bilanço Defterini ne tabi olan serbest meslek erbapları  Serbest Meslek Defteri için sistemi kullanarak elektronik defter tutacak, Bilanço Defterlerini (Yevmiye, Kebir, Envanter) noterden tasdik ederek kağıt ortamda tutacaklar.

Beyanname dönemlerinde Hesap Özetleri yada Gelir Tablosu ve Hesap Özetleri birleştirilerek beyan edilecek.

Örneğin; Mimar olan bir mükellef çizim proje isine ek olarak ta özel bina inşaatı yapıp satıyor ise yapmış olduğu çizim ve proje işlerinden dolayı Serbest Meslek Defteri, Satış Faaliyeti için İşletme Defteri ile beraberinde defter kayıt sistemi üzerinden elektronik olarak tutacak.

Defter Beyan Sisteminde Evrakların Saklanma İşlemi Ve Yükümlülükler ;

Defter-Beyan sistemini kullanan mükelleflerin kayıtları, kullanıcı denetiminin kullanıcı kodu, şifre ve diğer güvenlik mekanizmaları ile elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, Sistemin kullanımına ilişkin tüm işlemlerin elektronik olarak yapılması ve her işleme ait işlemlerin kayıt altına alınmasına bağlı olarak kaynağının inkar edilemezliği söz konusu olduğundan mükelleflerce ayrıca kağıt ortamında saklanmasına gerek bulunmamaktadır.

TÜM KAYITLAR İDARE TARAFINDAN ZAMAN AŞIMI SÜRESİNCE MUHAFAZA EDİLECEK.

BAŞKA KURUMLARA İBRAZI İSTENMESİ HALİNDE(SGK, BİLİRKİŞİ, MAHKEMELER VB.) MÜKELLEF TARAFINDAN 10 GÜN ÖNCE İDAREYE YAZILI BAŞVURU YAPILACAK.
MÜKELLEFE ULAŞILAMAYAN HALLERDE BAĞLI BULUNDUĞU VERGİ DAİRESİ BAKANLIĞA BAŞVURU İLE İSTEYEBİLECEK.

VUK 486 NOLU TEBLİĞ İÇERİĞİ İÇİN TIKLA

Maliye Borç Ödeme

Maliye üzerinden vergi borcu sorgulama ve ödeme işlemleri nereden yapılır, maliye sitesi ile araç mtv ödeme ve ceza ödeme işlemi nasıl yapılır. TC kimlik no ile maliye borcu sorgulama ve ödeme ile ilgili tüm bilgiler haberimizin detayında..

Bu haberimizde maliye web sitesi üzerinden borç sorgulama ve ödeme işleminin nasıl yapıldığı konusuna değineceğiz. Daha önceleri vergi borçları vergi daireleri üzerinden öğrenirken şimdi artık Gelir İdaresi Başkanlığı na ait maliye (GİB) İnternet vergi dairesi üzerinden e tebligat sayfasından tüm vergi borçlarınızı sorgulayıp ödeme işlemini yapabileceksiniz. Maliye GİB İnternet sitesi üzerinden bütün yargı harçlarını, vergi cezalarını, güncel KDV ödemelerini, Gelir vergisi taksit ödemeleri ve stopaj ödemelerini hem banka kartı ile nakit hemde kredi kartı ile yapabilirsiniz.

[maxbutton id=”2″ url=”http://www.gib.gov.tr/e-Tebligat” text=”Maliye Borç Sorgulama” ]

Maliye Borç Sorgulama ve Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır ?

 • Maliye borcu sorgulama yapabilmek için size yukarıda verdiğimiz maliye sitesi bağlantı adresine tıklayınız.
 • Sonrasında karşınıza gelen  ise açılan sayfada gerçek kişiler için giriş ve tüzel kişiler için giriş seçeneğinden gerçek kişiler için giriş seçeneğini tıklayın.

 • Bu işlemden sonra karşınıza sayfada TC kimlik Numarası ile giriş , Kullanıcı girişi ve E-Devlet Yöntemi ile giriş seçenekleri çıkacak. Bu seçenekler arasında eğer vergi dairesinden almış oldugunuz bir kullanıcı kodu ve şifre varsa kullanıcı girişi e devlet şifreniz varsa e-devlet yöntemi hiçbiri yoksa TC Kimlik No İle Giriş seçeneğine tıklayın.

Tc kimlik ile giriş linkine tıkladıktan sonra karşınıza bir sayfa açılacak ve burada Tc kimlik numaranızı, doğum tarihinizi, aile bireylerinden eğer evli iseniz eş veya çocuk değilseniz anne ve kardeşlerinizin bir tanesinin Tc kimlik numarası ve anne kızlık soyadı ile birlikte doğrulama kodunu sonrasında giriş butonuna tıklayın.

İşlemler sonrasında GİB maliye e tebligat sayfası üzerinden genel borç sorgulama / ödeme seçeneği ile borcu sorgulayıp cevap sayfasından ise ödemek istediğini verginin kutucuğunu işaretleyip kredi kartı bilgilerini girmelisiniz.

Maliye Sitesi Üzerinden Borçları Kredi Kartı ile Taksitli Ödenir mi ?

Borç durumu yüksek olan kişiler bir çok defa kredi kartı ile yapılan borca taksit yapılıyor mu gibisinden sorular sormaktaydı. Maalesef ki gib üzerinden yapılan vergi ödemeleri için şuan için taksit seçeneği bulunmuyor. Ama kredi kartı ile tek çekim sonrası kartınıza ait banka müşteri destek numarasından müşteri temsilcisi yardımı ile taksit yaptırabilirsiniz.

Maliye Üzerinden Ödemeler İçin Dekont Almam Gereklimi?

Yapılan ödemeler ile ilgili maliye sitesi üzerinden herhangi bi sorun ile karşılaşan olmadı, fakat siz yinede işinizi sağlama almak amacı ile yapılan tüm ödemelerin dekontunu almanız faydanıza olacaktır.

[maxbutton id=”1″ url=”http://www.gib.gov.tr/e-Tebligat” text=”Maliye Borç Ödeme” ]

 

 

24 Kasım 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/96

 

Konusu: 24 Kasım 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması

Tarihi: 24/11/2017

Sayısı: VUK-96 / 2017-9

 

1. Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 24 Kasım 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

24 Kasım 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 27 Kasım 2017 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (27 Kasım 2017, Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

 

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı

2018 Yeniden değerleme oranı belli oldu! 2018 yılı için vergi ve ceza tutarları

2018 yılı harç ve cezalar ne kadar oldu ? Pasaport harçları yeni yıl tutarları, sürücü belgesi harçları 2018 damga vergisi oranları ne kadar oldu diye merak edenler için detaylar haberimizde.

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden TÜİK’in Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,47 artış gösterdi.

Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranını, TÜİK’in Yİ-ÜFE’sine göre açıklayan Maliye Bakanlığının, 2018 yılında esas alınacak oranı da bu ay ilan etmesi bekleniyor. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Kanunlarda, Bakanlar Kuruluna da belirli limitlerde bu tutarlarda değişiklik yapma yetkisi tanınıyor.

Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanmazsa, damga vergisi, çevre ve temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezaları 1 Ocak 2018’den itibaren yüzde 14,47 artacak.

2018 MTV TUTARLARININ NE KADAR OLACAĞINA, TORBA TASARIYA GÖRE BELİRLENECEK

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ise TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan ve “torba tasarı” olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda öngörülen şekilde değişmesi bekleniyor.

AA muhabirinin hesaplamalarına göre, yeni yılda bilgi vermekten çekinenlerle Maliye Bakanlığınca getirilen yükümlülüklere uymayan 1. sınıf tüccarlara kesilecek özel usulsüzlük cezası bin 603 lira olacak.

Vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranında artırılması durumunda fatura, gider pusulası gibi belgelerin verilmemesinin ve alınmamasının cezası 240 liraya çıkacak.

Damga vergisindeki maktu tutarların yeniden değerleme oranı kadar artırılması durumunda yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 59 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 20 lira olarak uygulanacak.

Bakanlar Kurulunun var olan yetkisini kullanmaması halinde 2018 başından itibaren çeşitli vergi, harç ve cezalar şöyle olacak:

2017 – Eylül Mali Takvim

2017 Eylül ayında verilmesi gereken beyannameler ve ödenmesi gereken taksik ve vergi ödemeleri..

11/09/2017 16-31 Ağustos 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
13/09/2017 16-31 Ağustos 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
15/09/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
15/09/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
15/09/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
15/09/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
15/09/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
15/09/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
20/09/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
20/09/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
20/09/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
20/09/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
20/09/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
20/09/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
25/09/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
25/09/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
25/09/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
25/09/2017 1-15 Eylül 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
26/09/2017 1-15 Eylül 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
26/09/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
26/09/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
26/09/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
02/10/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
02/10/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
02/10/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
02/10/2017 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi