Emekli İçin Yeni Maaş Ayarı

700 BİN Şahsa İNTİBAK

Sosyal Güvenlik Müessesesi (SGK), kayıtlarında tespit edilen emekli Bağ-Kur’lulara verilen maaşlarda sehven meydana gelen kusurları gidermekiçersinde butona bastı.
Bu kapsamda emeklilerin aylık dosyalarının yine tarandığı haber edinildi.
İnceleme neticeninde noksan ödeme yapıldığı tespit edilen Bağ-Kur’lulara bu paralar iade edilecek.
Maaş düzeltilecek, geriye dönük noksan ödenen tutarlar da toplucaveriliyor.
.

YANLIŞLIĞI YAZILI BİLDİRİ İLE UYARDILAR

Bu kapsamda, 2009 senenin de emekli olan bir Bağ-Kur’luya şuana kadar bin 305 lira noksan ücret yatırıldığını belirleme eden SGK, bu yurttaşa topluca ödeme yaptı.
Tespit ettiği eksiklikle alakalı yurttaşa bir yazı da gönderen SGK, “Kurumumuzca bağlanan yaşlılık aylığınızla birikmiş maaş tutarlarınızın maaşınızı aldığınız banka şubesine ödenmesi içersin de talimat verilmiştir.
T.C kimlik numaranızı gösterir nüfus hüviyet cüzdanınızla beraber alakalıbanka şubesine müracaatınız durumunda mevzubahis meblağ tarafınıza ödenecektir” şeklinde malumat verdi.
SGK’nın taramasını yaptığı Bağ-Kur’lu adedinin 700 bin şahıs bulunduğubildirildi.
PRİM BORCU Imkan KREDİ
Prim borcunu yatırırsa emekli olabilecek halde olan fakat nakit sorunuçeken Bağ-Kur’lulara kredi yolu geçen hafta açıldı.
SGK’dan uygulanan bildirime göre; Ziraat Bankası’yla imzalanan protokol kapsamında, Bağ-Kur’lular, 1 Mart- 31 Mayıs tarihleri arasındamaaş yüzde 1.28 faizle, 48 ay vadeli krediyle prim borcunu kapatarak emekli olabilecek.
Kredi imkanından; birikmiş sigorta prim borcunu ödemesi halindeyaşlılık maaşı bağlanabilecek.
Ayrıca sigortalılar, doğum ve askerlik gibi sebeplerle durdurulan görevsürelerini borçlanarak yaşlılık maaşı alabilecek.
Kredi içersinde evvel SGK’dan yazı alıncak ve sonrasında ZiraatBankası’na gidilecek.
SGK, hatalı adisyon neticesi noksan maaş bağlanan Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını düzeltip, meydana çıkan farkı topluca ödüyor.

Türkiye, Azerbaycan ve Ukrayna, Ticarette Ortaklığa Gidiyor

Azerbaycan´ın Kiev Büyükelçisi Azer Hudiyev, Türkiye, Azerbaycan ve Ukrayna´nın, ekonomik olarak beraber geliştirecekleri işbirliği süreci için görüşmenin başladığını belirtti
 

Hudiyev, yaptığı izahta, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile Ukrayna Dışişleri Bakan Muavini Vasil Bodnar´ın üçlü işbirliğini görüşmek üzere 6 Mart´ta Azerbaycan´ın başkenti Bakü´yü ziyaret edeceklerini ifade etti.
Söz hususu görüşmede politik, insani ve ekonomik alanlarla enerji bölümünde işbirliğinin, ayrı olarak beynelmilel örgütlerde işbirliği konularının görüşüleceğini bildiren Büyükelçi Hudiyev, görüşmede ayrı olarak, yük nakliyeciliği bölümünde işbirliği ve Hazar ve Karadeniz havzalarında petrol ve doğalgaz sevkiyatı konullarının ele alınacağını kayıt etti.

2018 – 2019 Vergi Affı Varmı , Ne Zaman Yürürlüğe Girecek ?

Yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebi ile vergi ve cezalarını ödeyemez hale gelen esnaf ve vatandaşlar 2018 veya 2019 yılında vergi affının olup olmayacağı, vergi affı varsa yürürlüğe ne zaman gireceği ve hangi cezalar ve anapara tutarlarının silineceği konusunu sürekli sitemize sormakta..

Ülkemizde yaşanan 2017 yılı itibari ile baş gösteren ve 2018 yılı içerisinde de devam eden ekonomik sıkıntı ve esnafların işlerindeki sıkıntılar yüzünden vergi dairelerine kayıtlarından dolayı adlarına düzenlenen beyannameler ile çıkan vergi borçları, isimlerine yazılan usulsüzlük ve cezaları ve diğer vatandaşların trafik cezalarında bir taksit veya silinme affının olup olmayacağı konusunda beklentiye sokarak sürekli olarak yeni bir vergi affının çıkarılmasını talep etmekte.

Hangi Vergi Borç ve Ceza Tutarı Af Kapsamına Girer..

Maliye bakanlığı tarafından 2014 – 2017 süreci arasından mükellefleri rahatlatmak amacı ile bir çok defa torba yasalar ile vergi afları çıkarıldı. Çıkarılan aflardan yararlanarak bir çok kişi vergi ve cezalarını ödeyebilse de ne yazık ki %30 luk bir kısım yapılandırdığı vergi borçlarını ödeyemeyerek af kapsamını ihlal ettiği için yapılandırmaların istemeyerek bozdu, ve yapılandırma kapsamındaki silinen gecikme zamları ve cezalar tekrar mükellefin adına borç olarak karşısına çıkmasına sebep oldu. 2016 yılı içerisinde çıkarılan 6736 sayılı kanunla vergi affını izleyen 7020 sayılı kanun kapsamına alınan bir çok vergi mükellefi ve diğer vatandaşların borçlarının tahsili ile de devletin ekonomik bütçesine fayda sağlanmış oldu. Arka arkaya çıkarılan bu vergi afları ve torba yasalar ile mükellefin bulunduğu sıkıntılı durumdan dolayı yine bir af çıkacağı beklentisine sokarak 2018 ve 2019 yılı içinde tekrar bir vergi affının çıkarılarak borçların taksitlendirileceği gecikme zam ve cezaların ana paralarının silineceği bir yasa çıkacağı beklentisine soktu. Peki bu af yasası çıkarsa hangi borçlar af kapsamında olacak?

2018 vergi affı olacak mı, vergi affı 2018 son dakika, vergi affı son dakika

 • Trafik cezası borçları,
 • Gümrük vergi borçları,
 • Geçmiş Motorlu Taşıtlar yani bandrol,pul vergi borçları,
 • Emlak vergisi borçları,
 • Öğrenim kredisi borçları,
 • Katkı kredisi borçları
 • Gelir Vergisi Borçları bu yeni vergi affı kapsamında değerlendirilecektir.

2018 – 2019 Vergi Borcu Affı Gelirse Ceza Anapara Silinir Mi?

Devlet politikalarını ve ekonomi durumlarına göre belirli dönemlerde devletin alacağını tahsil edebilmesi için vergi afları çıkarılmaktadır. 2018 – 2019 yıllarında vergi affı çıktığı durumda borçlara ait zamlar ve cezalarda uzlaşı sağlanarak büyük bir bölümü silinecektir. Vatandaşların kafasında vergi borcu silinmesi gibi bir öngörü ile çıkacak olan af ile vergi borcunun ana parası veya verginin ana tutarında indirime gidilmesi gibi bir fikir vardır, böyle bir durum yok aslada olmaz hiç bir devlet mücbir sebepler haricinde vatandaşların ve vergi borçlarından dolayı olan alacaklarında anaparada bir silme veya indirime gitmez.  Borç durumunda silinme sadece cezaların bir kısmında veya faiz ve gecikme zamlarında yapılabilmektedir ki buda sizin yaptığınız taksit ve vadeye göre değişkenlikler göstermektedir. Borc tutarından silinen faiz yerine ise düşük bir tutarda tacil faizi gelecek.

 vergi affında anapara silinecek mi, vergi borcu ile ilgili son dakika haberleri

Vergi Affı Ne Zaman Olur Yürürlüğe Girer 2018 – 2019?

2018 Yılı başında çıkarılan torba yasa ile hurda teşviki, bağkur kapsamındaki kişiler için borç kredisi gibi çalışmalar yapıldı. Bu durumu gören vergi mükellefleri ve maliye ye borç ve cezaları bulunan vatandaşların bu yıl veya önümüzdeki yıl içinde bir af çıkacağı beklentisine soktu. Fakat bu konuda beklentisi olan kişileri üzecek bir durum söz konusu, maliye bakanlığı veya meclis ce yapılan herhangi bi bir vergi borcu af veya torba yasa bulunmuyor. Daha önce ki, vergi affından sonra Maliye Bakanı Naci AĞBAL,ın yaptığı açıklamada bir daha vergi affı olmayacağını  özellikle belirtmişti. Yukarıda belirttiğimiz gibi ülke ekonomi veya vatandaşların bulunduğu sıkıntılı dönemleri daha kolay aşabilmek veya devlet ile vatandaş arasındaki işlemlerin daha hızlı olması, bütçeye olan mali katkının payından karşılanması veya devletin alacağı olan vergi borçlarının daha hızlı toplayabilmesi için hiç beklemediğiniz anda bir torba yasa çıkarılıp vergi borçlarını taksite sokabilir. Yine dünyanın tüm ülkelerini etkileyen ekonomik sıkıntıların 2018 de daha çok hissedilmesi ve ülkemizin toprak bütünlüğünü korumak amacı ile gerçekleştirdiği zeytin dalı sınır ötesi harekat ile yaşanan ekonomik darlığı aşabilmek amacı ile 2018 veya seçim dönemi olan 2019 yılları içerisinde bir vergi affının çıkma olasılığının olduğunu belirtmek isteriz.

Vergi borcu olmayan vatandaşların görüşleri;

Vergilerini düzenli ödeyen vergi mükellefleri çıkarılan aflar ile kendilerinin bir haksızlığa uğradığını düşünmektedir. Fakat durum öyle değildir vergisini dönemler halinde düzenli ödeyen mükellefler hem gecikme zam ve faizlerine maruz kalmamakta hemde son yıllarda alacak tahsilini

Rapor Parası Sorgulama

Rapor Parası Sorgulama, Rapor Parası Kaç Günde Yatar?

SGK tarafında sigortalı olarak para karşılığı iş gücü sağlayan kişiler için hastalık, iş kazası, meslek hastalığı ve analık benzeri sağlıksal problemler ile karşılaşıp yetkili hastanelerce sigortalı hasta için verine geçici iş göremezlik raporu temin eden kişiler SGK fonu tarafından karşılanmak üzere ssk rapor ödemesi yapmaktadır. SGK tarafından elde edilen rapor ücreti banka hesabınıza gönderilip gönderilmediğini sanal ortamda online olarak rapor parasi sorgulama  işlemi ile sorgu yaparak bilgi alabilirsiniz. Sorgulama ekranında eğer raporumuz hastane ve muhasebe tarafından işlem ve usule uygun onaylama sürecinden geçti ise rapor para ödemesinin hangi banka veya ptt şubelerince çekebileceğinizi ve yatış zamanını öğrenebilirsiniz.  

Ödeme Hakkında Önemli Uyarı: sigortalı kişinin adına ssk – Sgk rapor ödemesi içerisinde bulunduğunuz her ayın 8-14’ü zaman diliminde anlaşmalı banka olarak ziraat bankası vasıtası ile ödeme yaparken artık PTT ve SGK arasındaki uygulanan protokol anlaşması üzerine  20 /07/ 2017 tarihinden itibaren rapor ücret ödemesini PTT şube ve merkezleri tarafından gerçekleşecek.  Raporun hastane ekranından muhasebeci onayına kadar geçen rapor bitim süresi sonunda sigortalı bulunduğunuz işverene ait SGK muhasebe kanalı ile PTT kurumuna iletmesi ile ödemenizi almanız mümkün. Rapor Parasını Kaç Günde Almalıyım: Adınıza yatırılan rapor parasını çekmeniz için süre belirli bir süre verilmektedir, bu süre 2 aydan oluşur, eğer siz paranızı gidip ptt şubesinden çekmezseniz PTT tarafından adınıza gelen ödeme bağlı bulunduğunuz SGK kurumuna tekrar iade edilir.  

Adımıza yatan sgk rapor parası sorgulama, istirahat parası sorgulama nasıl yapılacak..

SGK bünyesince rapor parası ödeme işleminin gerçekleşme olayını size ait E-devlet şifre ve kullanıcı adı ile edevlet sitesinden sorgulama yapabilirsiniz. E-devlet için kullanacağınız şifreniz yoksa rapor parasının ne aşamada olduğunu ssk-sgk merkezlerinde de öğrenebilirsiniz. 

Sırası ile sgk rapor parası sorgulamak için;

 • www.turkiye.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaranız ve E-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapınız.
 • E-Hizmetler,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Ortak (4A/4B/4C) Hizmetler,
 • 4A/4B iş göremezlik ödemesi görme.

Sorgulama ekranındaki sonuçlara göre;

Rapor parasi merkeze gönderildi gibi bir yazı size uyarı veriyorsa ödemeniz maksimum 10 günlü kbir süreç sonrasında PTT şubesinden çekilebilecek duruma gelecektir.  

Rapor parası emanete alındı gibi bir uyarı çıkıyorsa  SGK tarafından ödeme haline dönüşmesi için banka hesabı tanımlama yapılması gerektiği anlamına gelir. Sosyal Güvenlik Kurumu emanete alınan rapor paraları için hesap tanımlanabilen bankalar Ziraat bankası, Halk Bank, Akbank ve Vakıfbank’tır.

Emanete alınan rapor parasını almak için hesap tanımlama işlemini yine E-devlet sistemi aracılığı ile yapabilirsiniz. Bunun için lütfen aşağıdaki aşamaları takip ediniz;

 • www.turkiye.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaranız ve E-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapınız.
 • E-Hizmetler,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Şahıs ödemeleri hizmetleri,
 • Şahıs ödemeleri banka hesabı tanımlama

Banka hesabınız ödeme bilgi sistemindeki yerlerine işlendiği tarihinden itibaren maksimum 1 hafta içerisinde emanete alınan rapor paranız tanımlamış olduğunuz banka hesabınıza gönderilir. Hesabı bir kere tanımlamanız halinde Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağınız tüm şahıs ödemelerini (bez parası, tıbbi malzeme geri ödemesi, yol ve gündelik ödemeleri v.s. ) banka hesabınızdan çekebilirsiniz.

Rapor parası telefonla sorgulama Alo 170

Rapor paranızın ödenip ödenmediği ve ödeme durum bilgisini Alo 170 hattını arayarak telefonla da öğrenebilirsiniz

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?, Malulen Maaş Ne Kadar

Kişilerin elinde olmayan nedenlerden dolayı çalışma yeteneğini %60 oranında yitiren kişiler malulen emekli olabiliyor peki ya malulen emeklilik şartları nedir maaş alabilmesi için hangi şartlar aranır ve maaş tutarı ne kadar

4A, 4B ve 4C kapsamında sigortalı olarak çalışan, sigortalılık süresi içerisinde de çalışma gücü kaybının %60’a ulaştığı kişiler, yasal olarak emekli sayılmaktadırlar. Malulen emeklilik olarak da bilinen bu durumdan faydalanmak isteyen kişilerin bir takım şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Eğer kişiler malulen emeklilik şartları için belirtilen durumların tamamını yerine getirirse, kişiler emekli aylığı almaya başlayacaktır.

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Malulen emekli olmak için mevzuatta belirtilen şartlar şu şekildedir.

 • İlk defa sigortalılık durumuna sahip olan kişilerin, sigorta başlangıç tarihlerinden itibaren en az 10 yıllık sigortalılık sürelerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Eğer kişilerin bakıma muhtaç olduklarına dair bir belgeleri varsa, sigortalılık süresi için bir şart aranmamaktadır.
 • En az 10 yıl tamamlanması gereken sigortalılık süresi içerisinde en az 1800 günlük hizmet süresinin de tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Malulen emekli olabilmek için gerekli olan çalışma gücü kaybının %60 olduğunun sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiş olması gerekmektedir.
 • Çalışma gücü kaybının işe giriş sürecinden sonra ve sigortalılık durumunun devam ettiği zaman ortaya çıkmış olması gerekmektedir.
 • 4A kapsamındaki kişilerin çalışma gücü kaybından dolayı işlerinden çıkmış olması gerekir.
 • 4B kapsamındaki kişilerin ticari ya da zirai faaliyetlerinin son bulmuş olması gerekir.
 • 4C kapsamındaki kişilerin de aynı sebepten dolayı görevden ayrılmış olması gerekmektedir.

Malulen Emeklilik Maaşları Nasıl Hesaplanır?

Malulen emeklilik şartları için istenenler tamamlanıyorsa, kişiler başvuruda bulunabilirler. Başvuru yapan kişilere bağlanacak olan aylık, prim günü esasına göre belirlenmektedir. Buna göre prim günü sayısı 9 binden az olan kişiler 9 bin gün üzerinden, 9 bin günden daha fazla prim günü olan kişilerin maaşları ise, prim ödemesi yapılmış gün sayıları üzerinden hesaplanacaktır.

Aylık bağlama oranına bakıldığı zaman, sigortalının malullük, yaşlılık ya da ölüm sigortalarına tabi olarak geçirdikleri toplam prim ödeme gün sayısının her bir yıllık süresi için %2’lik oran baz alınmaktadır.

Malullük aylığı konusunda kişilere net bir rakam verilmesi neredeyse imkansızdır. Bundan dolayı kişilerin başvuru işlemleri sırasında net bir bilgi öğrenmeleri mümkündür. Ancak, 2018 yılı itibari ile geçmiş dönemler göz önünde bulundurularak kişilerin alacakları maaşlara ortalama bir tahmin yapılması mümkündür.

 • Hizmetlerinin tümü 4A kapsamındaki kişilerin malulen emeklilik durumlarında alacakları ortalama maaş miktarı 800 TL ile 1000 TL arasında değişkenlik gösterecektir.
 • Hizmetlerinin tümü 4B kapsamındaki kişiler, ortalama olarak 800 TL ve 1000 TL arasında maaş alacaktır. Ancak burada tarım ve çiftçi bağ-kuru olan kişilerin maaşları farklı tutulmaktadır.
 • Hizmetlerinin tümü 4B kapsamında olan ve çiftçi/tarım bağ-kuru kapsamında olan kişilere, aylık ortalama 600 TL ile 800 TL arasında ödeme yapılacaktır.
 • Hizmetlerinin tümü 4C kapsamında olanların yani devlet memurlarının malulen emekli olmaları durumunda alacakları ortalama maaş 1600 TL ile 1800 TL aralığında olacaktır.

Askerlik borçlanması emekliliği geri çeker mi ?

Askerlik borçlanması yapılarak sigorta giriş gün eski tarihe çekilip emekli olunabilir mi ? Okurlarımızın haber sitemize en çok sordukları sualler arasında yer alan askerlik borçlanması emeklilik işlemi için detaylı bir yazı hazırladık..

Geçmiş dönemlerde yerine getirilen askerlik hizmeti için prim yatırmak isteyen kişiler askerlik borçlanması yaparak nasıl emeklilik tarihini değiştirip erken emekli olabilir bu konu hakkında sizlere detaylı bilgi ve başvuru süreci hakkında bilgiler vereceğiz. 5510 sayılı Kanunun 41. inci Maddesinde sigortalı hizmet sayılabilen ve borçlanılıp ödendiğinde kendi nam ve hesabına sigorta süresi eklenebilecek bazı hizmet ve haklardan bahsedilmiştir. Borçlanılarak sigorta hizmet süresi olarak saydırılabilecek sürelerin içinde Er Veya Erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerinde hizmet borçlanması yapılabilmesi şansı getirilmiştir. Eğer ilk sigorta girişinizden önce askerlik hizmeti yaptıysanız sgk ya borçlanma için başvurunuz ve borçlanılan primleri ödemeniz halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye çekecektir.

1- Askerlik Borçlanması İçin Nereye, Nasıl  Başvurulur?

Başvuru yapmak isteyenler ilk etapta askerlik borçlanması formu bağlı bulunulan askerlik şubesinden doldurulur. Doldurulan bu formda askerlik borçlanması hesaplanması yapılabilmesi için hangi tarihler arasında askerlik hizmetini yerine getirdiğiniz ve askerlikten sayılmayan kısımlar varsa bu bilgiler verilmektedir. Silah altında geçen askerlik sürelerini gösteren bu form askerlik şubesinden ıslak imza ile onay alındıktan sonra 4/a sigortalıları yani SSK’lı çalışan kişiler en son çalıştıkları iş yerinin bağlı olduğu  Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine, 4/b sigortalıları olanlar diğer bir ifade ile Bağ-kurlular da tescil dosyalarının işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine bizzat başvuruda bulunması lazım.

2- Askerlik Borçlanması Başvurusu Yaptım. Tutarı Ne Zamana Kadar Ödemem Gerekir?

Askerlik borçlanma başvurusu sonrasında borçlanıp ödemeniz gereken tutar kesinleşip tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibari ile bir ay içinde askerlik borçlanma tutarını bankalar yolu ile ödemeniz zorunludur. Herhangi bir sebeplerden dolayı yapılan borçlanma ödenmediği takdirde başvurunun yine aynı şekilde tekrardan yapılarak yine tebliğin gelmesi beklenir.

3- Askerlik Borçlanması Yapabilmek İçin Askerlikte Geçen Sürelerin Hepsini Borçlanmak ve Ödemek Zorunlu mu?

Silah altında askerlik statünüz ne olursa olsun geçen zamanların tamamının borçlanılabileceği gibi emeklilik için ihtiyacınız bulunan süre kadarı kısmi olarak borçlanma şansınız var. Misal; 18 ay askerlik hizmetiniz var. Yani toplamı olan 540 günü borçlanabileceğiniz gibi  emekli olmak için ihtiyacınız bulunan 150 günüde borçlanarak ödeme yapabilirsiniz.

4- Askerlik Borçlanması İle Zaman Erken Emeklilik Durumu Var mıdır?

Gençlik döneminde herkesin zorunlu olarak yaptığı askerlik zamanı içerisinde sayılan tüm günler borçlanabildiği gibi askerlik için ilk silah altına alınan gün ve terhis gününe kadar geçen gün sayısı kadar borçlanılıp, askerlik günü kadar geriye gidilen süre sigorta başlamanız sayılıp sigortalılık başlangıç tarihiniz geri çeker. Örneğin; Askerliğe başlama tarihi 01.01.1982 ve ilk sigortalılık tarihi de 22.07.1988  olan bir sigortalının 18 ay askerlik yaptığı varsayıldığında 18 ay yani 540 günün tamamının borçlanılması durumunda  ilk işe giriş zamanı 22.07.1988 tarihinden 540 gün geri çekilecek ve 22.12.1986 olacaktır. İlk işe giriş tarihinin değişmesi de erken emekli olmanız için size bir buçuk senelik kar sağlayacaktır.  Yapılan borçlanma ile borçlanılan gün kadar hizmet süresine eklenerek gün sayısı elde edilmiş olur. Eğer sigorta girişiniz askerlik hizmetinizden önce ise yapılan askerlik borçlanması sadece prim sayısı olarak hizmetinize eklenir.

5- Askerlik Borçlanması Ne Kadar Tutar?

Askerlik borçlanma tutarı asgari ücretin %32’sinin otuza bölünmesiyle bulunur. Ortaya çıkan günlük tutar ise sizin askerlik süreniz ile çarpılarak ödemeniz gereken tutar çıkar.

2018 yılı için yapılacak hesaplama için asgari ücret:  2.029,50 TL*32/100=649,44 TL   649,44 / 30 = 21,65 TL (GÜNLÜK TUTAR)

Yani 2018 yılı için belirlenen asgari ücret üzerinden 540 günlük askerlik borçlanması yapacak bir sigortalı  21,65 x 540=11.691,00 TL ödeme yapması gerekir.

Askerlik Borçlanmanın Emekliliğe Faydası Varmıdır ?

 

 

Ücretli Öğretmenlere Sözleşmeli Kadro Geliyor, Başvuru Zamanı ve Şartları

Ücretli öğretmenlik için sözleşmeli kadro başvuru şartları nelerdir ? Başvuruları ne zaman başlayacak kaç gün sürecek son günü hakkında bilgi ve haber detayı devamından takip edebilirsiniz.

Maliye Bakanlığınca hazırlanan tasarlanan ve T.M.M.Meclisine onay için gönderilen Vergi Kanunları ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı’nin 80. Maddesi ile 5 bin ücretli çalışan öğretmen için milli eğitim bünyesinde sözleşmeli olarak kadro hakkı verilecek. Eğitim sistemindeki açığı bulunan milli eğitim sözleşmeli kadro ile bu eksiği gidermeye çalışacak.

Temin Edilecek Ücretli Öğretmenliğin Yasal Dayanağı Nedir ?

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ve yöneticilerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin esasların 9.maddesi Ücretli öğretmenliğin yasal dayanağı oluşturmaktadır. Bu maddeye istinaden ek ders ücreti karşılığı ücretli öğretmen alımı olmaktadır.

Ücretli Öğretmenlik Başvurusu için Gerekli Olan Şartlar Nelerdir ?

Yapılacak ücretli öğretmenlik alımı için kadro şartlarından evvel ücretli öğretmenlik için başvuru koşulları nedir bulunu belirtelim..

Ücretli Öğretmenlere Sözleşme Geliyor 2018 Şartları Başvurular Ne Zaman Yapılacak ? Ücretli eğitici ve öğretmenlik başvurularını bölgedeki yetkili il ve içerisindeki Milli Eğitim Müdürlüklerince ayrı ayrı alındığından sizler için ücretli öğretmenlik için istenen genel şartları belirteceğiz.

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri göz önünde bulundurularak, 4 yıllık Fakülte Mezunları için KPSS Puan üstünlüğü ve öncelik sırasına göre,
 1. Eğitim Fakültesi.
 2. Eğitim Bilimleri Fakültesi.
 3. Diğer Fakültelerin Öğretmenlik Bölümü.
 4. Formasyon Belgesi, Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası olanlar ile daha önceki yıllarda vekil ya da ücretli öğretmen olarak görev yaptığına dair belgesi bulunan diğer lisans ( fakülte) mezunları başvuruda bulunabileceklerdir.
 5. Lisans mezunu olanlardan daha önce vekil veya ücretli öğretmen olarak görev yapmış olanlara öncelik verilecektir.

Ücretli Öğretmenlik İçin Kadro İsteyenler İçin Başvurular Ne Zaman Başlayacak ?

Ücretli öğretmen alımları ne zaman başlayıp ne zaman sona erecek.. Ücretli Öğretmenlik görevini yürütenlerin  sözleşmeli şekilde kadroya alınması için başvurular yasa tasarısında ki 80 .maddeye istinaden yasa yürürlüğe girdikten sonra altı aylık bir zaman içerisinde sözlü mülakatın yapılacağını düzenlemiştir. Bu sebeple başvuruların yasanın onaylı halinin Resmi Gazetede yayınlanmasının akabinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hazırlanıp başvuru adayları için sunulacak başvuru kılavuzu yardımı ile başvuru şekil ve zaman bilgilerin temin edilebileceğini tahmin etmekteyiz. Yapılan çalışmanın durumuna göre başvuruların resmi gazetede çıktıktan (Tahmini Şubat Sonu) hemen sonraki 15 veya 20 günde başlayacağını beklenmektedir.

Ücretli Öğretmenlere Sözleşmeli Kadrosu için Başvuru Şartları Nelerdir ?

 • 2017-2018 Eğitim öğretim yılında ücretli öğretmen olarak çalışıyor olmak.
 • 2017 -2018 eğitim öğretim yılı ve öncesinde Milli Eğitim Bakanlığında ücretli öğretmenlik olarak görev yaptığı süreler için en az 540 gün prim yatmış olması gerekiyor. Buda tahminimizce üç buçuk yıl ücretli öğretmenliğe denk geliyor.
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci Maddesinde öngörülen genel şartları taşımak.
 • Öğretmenliğe atanabilmek için aranan özel şartları taşımaları herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ,yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmaları.
 • KPSS Sınavından Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları.
 • Bakanlıkça belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre başarılı olmak.

Gerekir.

Alımı Yapılacak Ücretli Öğretmenlik İçin Sözleşmeli Kadro Sayısı Ne Kadar ?
Yasanın meclis tarafından onaylanıp resmi gazete de yayınlanması ile birlikte yapılacak sözleşmeli öğretmen için ayrılan kadronun 5 bin civarı olacağı düşünülmektedir.

Yeni Araç Alımında 10 Bin TL ÖTV Hurda Araç İndirimi

Maliye bakanlığı 2018 yılı içerisinde hazırlanıp sunulması planlanan yeni torba yasa ile uygulanan bir vergi indirimi de sıfır araç alanlar için 10 bin TL tutarında hurda ötv indirimi, Peki şartlar nedir, hangi yaş ve model aralığı araçlar indirim için hurda sayılacak. Haberin detayları yazımızda..

Maliye bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre üzerinde çalışılmış olan ve bir çok alanda teşvik sağlanması amacı ile vatandaşların faydalanabileceği torba yasa indirimlerinin tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildiğini bildirildi. Torba yasa içerisindeki hurda araç ötv indirimi hakkında detaylar netleşmeye başlandı. Yaşını doldurmuş ve çevre kirliliği konusunda da büyük bir zarar öngörüsü olan metal yorgunu ikinci el yaşlı araçların trafikten sahiplerinin isteği ile çekilmesi amacı ile otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya İmha Merkezlerine verilmesi şartı ile trafik sicilden kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında sıfır alınacak araçlar için 10 Bin TL ötv vergisi indiriminden faydalandırılması planlanıyor.

 

10 Bin TL Hurda Araç Teşvikinden Kimler, Nasıl Yararlanabilecek?

Sıfır araç alımı hurda indirimi.. Sıfır araç sahibi olmak isteyen ikinci el ve 16 yaşından büyük aracı olan kişiler indirimli araç almasında sağlacak 10 bin TL tutarın bulunduğu yasa, üzerinde görüşülmek üzere meclise iletildi. Meclis içerisinde uygun görülmesi halinde yasa resmi gazete de yayınlanması ile birlikte bir çok kişi bu indirimden faydalanarak sıfır araç alımından 10 Bin TL daha az ödeyecek. Eski aracı bulunan kişile heyecanla haberin detaylarını araştırırken hangi araçlar bu indirimden faydalanacak, kaç model araba hurda sayılacak, indirimin süresi ne kadar olacak ve kimler hurda araç indirimi alabilecek şeklinde sorular yöneltmeye başladı bile. Yasa tam olarak yürürlüğe girmediği için kesin ifade kullanamıyoruz fakat maliye bakanının açıklamasına göre ,bu teşvikten yararlanmak isteyenlerin adına 16 yaşında veya daha eski model arabaların olması gerekiyor. Yıl olarak 2001 model ve daha eski araçlar bu araçlar 10 bin TL hurda indiriminden yararlanabilecek. Yeni araç alırken indirim isteyenler indiriminden yararlanabilmek için, 16 yaşından büyük araçların imha edilmek için imha merkezlerine teslim etmesi gerekiyor.

 hurda araç indirimi 2018

2018 – 2019 Hurda İndiriminden Hangi Tip Model Araçlar İndirimden Faydalanabilecek?

Yeni araç alırken 10 bin Tl hurda araç indirimi 2018.. Türkiyede bulunan tahmini 6 milyon araç eğer yasa yayınlanırsa bu indirimden faydalanacak. Bu araçların %80 gibi bir sayısı halen aktif olarak çalışır vaziyette kullanılırken diğer %20 lik kısım gerek sahipleri ellerinde gerekse ikinci el parça alım satımcıları ellerinde bulunuyor. Trafikte kullanılan araçlar hem kaza riskini taşırken hemde motor ömürlerinin tamamlaması ve eski motorlarının çalışma sistemindeki emisyon eksikliği nedeni ile egzozdan çıkan zehirli gazlar nedeni ile çevreyi ve havayı kirletmesi sebebi ile maliye bakanlığı tarafından çıkarılan vergi indirimi ile aktif bulundukları trafikten çekilmesi planlanıyor. Hurda indirimi haberleri ni duyan eski ikinci el sahibi olan vatandaşlar sa hangi tip ve model araçların indirime tabi tutulacağı, indirimde aracın çalışıp çalışmayacağı veya borcunun olup olamayacağı konusunda şartları araştırmaya başladı.

Yapılan hurda indirimi ile 16 yaş ve üzerindeki;

 • otomobil,
 • panelvan,
 • minibüs,
 • otobüs,
 • kamyonet

gibi kara taşıtı niteliğindeki araçlar teslim edilerek karşılığından 10 bin TL ÖTV indirim alabilecekler. En çok merak edilen sorulardan birisi de motosiklet ve traktörlerin hurda indirimi için indirim alınıp alınamayacağı sorusu, maalesef ki torba yasada motosiklet ve traktörler için 10 bin tl hurda indirimi kapsam dışında tutuldu.

 hurda araç indirimi 2018

Hurda İndirimi İçin Ne Zamana Kadar Başvuru Yapılacak?

Trafik tescil kayıtlarının verilerine göre Türkiye’de şahısların elinde bulunan araçların, 2001 den küçük ve 16 yaşından büyük olan araçların 4.3 milyon adeti otomobil, 163 bin minibüs ve 779 bin adet kamyonet bulunuyor.  Hurda indirimin yasalaşması ve yürürlüğe girmesi ile birlikte İkinci el 16 yaş üzeri araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki sağlanması amacıyla, 31/12/2019 tarihine kadar uygulamada bulunacak 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya İmha Merkezlerine teslim edilmesi şartı ile trafik tescilden kayıtları pasif hale getirilerek hurdaya çıkarılması karşılığında, yeni araç almak isteyenlere sıfır araç alırken 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkanı getirilecek.

Naci AĞBAL Hurda Araç Karşılığı Sıfır Araç Ötv İndirimiyle İlgili Ne Dedi?

Yeni Araç Alımında Hurda İndirimi. Maliye Bakanı Naci Ağbal  Meclise yollanan hurda araç indirimiyle ilgili bazı demeçlerde bulundu. Konuyla ilgili konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal; “İkinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla, 31 Aralık 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere; 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya imha merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine, yurt içinden yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkanı getiriliyor.” dedi.

Sıfır Araç İndirimi Piyasada Olumlu Etki Yaratır

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar 2 Şubat 2018 tarihinde maliye bakanı Naci Ağbal tarafından yapılan söyleşi ile aydınlığa kavuşturulan yeni torba yasa içerisindeki sıfır araç alımında hurda alım teşviki uygulamasının piyasa olumlu yönde hareket kazandıracağını belirterek , Türkiye de ki en büyük sorunlardan birisininde ‘Yaşlı Araç Parkı’ olduğuna dikkat çeken Bayraktar, “2017 yılı sonu itibariyle TÜİK verilerine göre toplam araç parkı (otomobil ve ticarî araç toplamı) adedi 17 milyonu aşmış durumdadır. Bu verilere göre yaklaşık 6 milyon adet 16 yaş üstü otomobil ve ticarî vasıta bulunuyor. Yani araç parkımızın 1/3’ünün bu kapsamda olduğunu söyleyebiliriz. Yaşlı araç parkı ve beraberinde çevreye olumsuz yansımaları, ülkemizde ele alınması gereken önemli bir sorundu. Yaşlı araç parkının beraberinde getirdiği, trafik kazaları, emisyon artışı, yüksek bakım, onarım ve yüksek akaryakıt maliyetleri gibi birtakım problemler söz konusudur. Bu sebeple ilgili düzenlemeyi memnuniyet verici buluyoruz” dedi.

Çocuk Parası Nereden Alınır

Yeni Doğan Çocuk Parası Nasıl ve Nereden Alınır

Geçtiğimiz yıl itibari ile yeni doğum yapmış olan ailelere destek olmak amacıyla, ailelere doğum yardımı parası ödenmektedir. Hem genç nüfusun arttırılması hem de ailelere ekonomik destek olunması için ortaya çıkarılan bu projede, ailelerin doğum sonrasında başvuru yapması ve şartlara göre inceleme sonrasında da destekten faydalanmaya hak kazanmış olmaları gerekmektedir.

Kimler Doğum Yardımı Parası Alabilir?

Doğum yardımı için devlet tarafından ödenen desteklerden faydalanabilmek için, doğum sonrasında annenin ve bebeğinin hayatta olması gerekmektedir. Türk vatandaşları için verilen bu desteklerde, ailelerin bizzat başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru işlemleri için Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi’ne ulaşması, doldurması ve kuruma iletmesi gerekmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezleri’ne gidilerek, bu dilekçenin teslim edilmesi yeterli olacaktır.

Doğum Yardımı Parası Ne Kadar Ödenir?

Doğum yardımı parası, dünyaya gelen her çocuk için ayrı ayrı ödenmektedir. 15 Mayıs 2015 sonrasında doğum yapmış olan annelerin başvuru yapacağı desteklerde, yapılacak olan ödeme miktarları aşağıdaki gibidir.

 • İlk çocuk için 300 TL
 • İkinci çocuk için 400 TL
 • Üç ve sonrasındaki çocuklar için 600 TL

Yukarıdaki durumlara ek olarak, tek seferde iki ya da daha fazla doğum yapan ailelere de ayrı bir ödeme yapılmaktadır. Buna göre, ikiz bebek için 700 TL, üçüz doğum sonrasında 1300 TL, dördüz ve daha fazla yapılan doğumların sonrasında da her bir çocuk için 600 TL olmak kaydı ile ödeme yapılacaktır. Belirtmiş olduğumuz tarihten önce doğan çocuğunuz için doğum parası desteği ne yazık ki alamayacaksınız.

Memur Anneler Doğum Yardımı Parası Nasıl Alır?

Eğer doğum yapan anneler, herhangi bir kamu kurumunda çalışıyorsa, doğum yardımı parası başvurularını çalıştıkları kurum aracılığı ile yapabilecektir. Doğum sonrasında hastanede düzenlenecek olan belgenin alınarak kuruma teslim edilmesi yeterli olacaktır. Gerekli işlemler kamu kurumları tarafından yapılacak ve ödemeler kişilerin maaşlarına yansıtılacaktır. Kamu kurumlarında çalışan yani memur olan anneler, başvuru yaptıktan sonra, ödemelerini bir sonraki ay maaşları üzerinden tahsil edebilecek tirler. Ne kadar ödeme yapıldığını ise maaş bordroları üzerinden görüntüleye bilirler.

Askerlik Tecil Ettirme

Askerlik Tecil İşlemleri, Askerlik Nasıl Tecil Ettirilir, Ertelenir

21 yaşına gelen her erkeğin tamamlaması gereken vatani vazifesi olan askerlik, bazı özel nedenlerden dolayı biraz geç yapılmak istenmektedir. Kişiler aldıkları eğitim, sağlık sorunları ya da bunun gibi mazeretlerini gerekçe göstererek, askerlik tecil işlemleri için başvuru yapabilirler. Kişilerin talepleri doğrultusunda başlatılacak olan tecil işlemleri, aynı zamanda üniversite eğitimi alan erkekler için otomatik olarak yapılmaktadır. Bundan dolayı özel olarak belirlenen yaş sınırı aşılmadığı sürece, öğrenim gören erkeklerin 29 yaşına kadar eğitim almaları durumunda askerlikleri tecil edilecektir.

Askerliğimi Ne Kadar Süre Tecil Ettirebilirim?

Askerliğini tecil ettirmek ve ileriki bir dönemde yapmak isteyen kişiler, geçerli nedenlerini askerlik bürolarına ileterek, tecil işlemlerini tamamlayabilirler. Ancak, kişilerin mazeretlerinin, mevzuatta belirtilen şekilde olması gerekmektedir. Yani, üniversite eğitimi alınıyor olması, sağlık problemleri yaşıyor olmaları ya da özel ailevi durumlarının olması gerekmektedir. Bu gibi durumların yanı sıra, kişilerin aldıkları üniversite eğitimlerinden dolayı otomatik olarak askerlikleri tecil ettirilebilecektir. Üniversite eğitimi alan erkek öğrenciler için, 29 yaşına kadar askerlik tecili yapılacaktır. Öğrencilik durumu sona erdiğinde ise, kişilerin askerlik bürolarına giderek, öğrencilik durumunun sona erdiğini bildirmesi gerekmektedir.

Askerlik Tecil Ettirme Şartları Nelerdir?

Askerlik tecil işlemleri için  kişilerin uyması gereken şartlar aşağıdaki gibidir.

 • Üniversitede ya da lisede eğitim gören erkeklerin, en fazla 29 yaşına kadar askerliklerini tecil ettirme hakları bulunmaktadır.
 • Yurt içinde ya da yurt dışında staj, yüksek lisans veya doktora yapan kişiler en fazla 33 yaşına kadar askerliklerini tecil ettirebilirler.
 • Kilosu fazla olan kişiler, bunu belgeleyerek, sonraki yıla kadar askerlik durumunu tecil ettirebilirler.
 • Erkek kardeşi askerlik görevini yapanlar, bunu askerlik bürolarına bildirerek, kardeşinin askerlik süresi bitene kadar, tecil işlekmi yapabilirler.
 • Yabancı ülkede çalışan ve oturma izni olanlar, Türk Konsoloslukları’na müracaat ederek, en fazla 38 yaşına kadar tecil ettirebilirler.
 • Hastalığı bulunan ve tedavi sonrasında iyileşecek olan kişiler, yoklama heyeti doktorlarının incelemesi sonrasında, askerliklerini tecil ettirebilirler.

Askerlik tecil işlemleri için belirtilen şartlar yukarıdaki gibidir.

Askerlik Tecil İşlemleri İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Askerlik tecil işlemleri  öncesinde, kişilerin E-Devlet sistemi üzerinden askerlik durumlarını sorgulamaları gerekmektedir. Ücretsiz olarak yapılan sorgulamada, eğer kişilerin askerlik süresi gelmişse ve tecil ettirmek istiyorlarsa, ancak bu aşamada başvur yapılmalıdır. Askerlik şubelerine yapılacak olan başvurularda, kişilerin 2 adet form doldurması ve mazeretlerini aktarmaları gerekmektedir. Bu formlara ek olarak da, aşağıda belirtilen belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

 • Öğrencilik durumunun bittiğini gösteren mezuniyet belgesi veya diplomanın 4 adet fotokopisi.
 • Nüfus cüzdanınızın 4 adet fotoğrafı.
 • Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olma şartı ile 6 adet vesikalık fotoğraf.
 • Ehliyetiniz varsa 2 adet fotokopisi.

Bu belgeler hazırlandıktan sonra askerlik şubelerine gidebilir, istenen formları doldurduktan sonra belgelerinizi Askerlik şubesine teslim edebilirsiniz.